Henkilökunnan altistus

Henkilökunnan altistus

Terveydenhuollossa säteilytyötä tekee noin 5000 ihmistä.

Säteilytyössä työntekijän annosraja viidessä vuodessa on 100 millisievertiä (mSv) eli vuosittainen annos saa olla keskimäärin enintään 20 millisievertiä. Yhtenäkään vuonna annos ei saa ylittää 50 mSv:ä. Muille kuin säteilytyössä oleville työntekijöille säteilyn käytöstä aiheutuva vuosittainen annos työpaikalla ei saa ylittää arvoa 1 mSv (Säteilyasetus 1512/91). Säteilyturvakeskus valvoo muun säteilyturvallisuuden ohella myös työntekijöille aiheutuvan altistuksen määrää.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Anne Kiuru / Tarkastaja
    puh. +358975988536
  • Maaret Lehtinen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988244