Säteily terveydenhuollossa Säteily terveydenhuollossa
Säteily terveydenhuollossa

Henkilökunnan altistus

Henkilökunnan altistus

Terveydenhuollossa säteilytyötä tekee noin 4000 ihmistä.

Säteilytyössä työntekijän annosraja viidessä vuodessa on 100 millisievertiä (mSv) eli vuosittainen annos saa olla keskimäärin enintään 20 millisievertiä. Muille kuin säteilytyössä oleville työntekijöille säteilyn käytöstä aiheutuva vuosittainen annos työpaikalla ei saa ylittää arvoa 1 mSv (Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018). Säteilyturvakeskus valvoo muun säteilyturvallisuuden ohella myös työntekijöille aiheutuvan altistuksen määrää.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt