Säteily terveydenhuollossa

Lääketieteellisissä tutkimuksissa ja hoidoissa säteilyä käytetään ihmisten hyödyksi. Esimerkiksi röntgentutkimuksella on keskeinen merkitys sairauksien tunnistamisessa. Hyödyn ohella säteily aiheuttaa myös haittaa. Pienikin säteilyannos lisää riskiä sairastua syöpään. Röntgentutkimukset, sädehoidot ja radioaktiivisten aineiden käyttö pitää harkita niin, että säteilyn käytöstä on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Röntgentutkimusten säteilyannoksia

Taulukossa esitetyt tiedot vastaavat keskimääräistä suomalaisen säteilyaltistusta. Niin taustasäteilyn kuin röntgentutkimustenkin aiheuttamat annokset vaihtelevat eri paikoissa.

Työntekijöiden suojelu

Säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu ovat osa työntekijöiden suojelua. Lisätietoa STUK valvoo -osiossa.