Voimajohtojen huomioiminen kaavoituksessa

Voimajohtojen huomioiminen kaavoituksessa

Voimajohtojen aiheuttamat magneettikentät on hyvä huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Asetuksen mukainen magneettikentän toimenpidetaso 200 µT ei estä rakentamista reunavyöhykkeelle aivan johtoaukean reunaan. Järkevää varovaisuutta on kuitenkin hyvä noudattaa, sillä voimajohtojen magneettikenttien pitkäaikaisia hait-tavaikutuksia ei vielä täysin tunneta.

Voimajohtojen magneettikenttiä ei tarvitse huomioida  kaavoituksessa, kun pysyvän oleskelutilan vähimmäisetäisyys 400 kV voimajohdon keskilinjasta on 100 m, 220 kV voimajohdon keskilinjasta 70 m ja 110 kV voimajohdon keskilinjasta 40 m. Kun kaavoitetaan lähemmäksi, on magneettikenttä selvitettävä voimajohtokohtaisesti. Magneettivuon tiheys voimajohdon läheisyydessä riippuu johdon rakenteesta ja virrasta. Kaksoisjohtopylväsrakenteella magneettivuon tiheys pienenee nopeasti, kun vaihejohtimet sijoitetaan pylväisiin sopivalla tavalla. Tällöin vähimmäisetäisyydet voivat olla noin puolet yllä mainituista.

Pitkäaikainen keskimääräinen magneettivuon tiheys riippuu voimajohdon virran vuosikeskiarvosta, joka voi olla huomattavasti pienempi kuin maksimikuormitusvirta. Nämä tekniset tiedot voi tiedustella voimajohdon haltijalta. Hankalissa tapauksissa voi pyytää STUKin lausunnon asemakaavaehdotuksesta.

 

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:
Jätä soittopyyntö +358 9 759 882 59

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Lauri Puranen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988457