Sähkönsiirto ja voimajohdot Sähkönsiirto ja voimajohdot
Matkapuhelimet ja tukiasemat

Voimajohtojen huomioiminen kaavoituksessa

Voimajohtojen huomioiminen kaavoituksessa

Voimajohtojen aiheuttamat magneettikentät on hyvä huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Asetuksen (1045/2018) mukainen magneettikentän toimenpidetaso 200 µT ei estä rakentamista voimajohdon läheisyyteen. Järkevää varovaisuutta on kuitenkin hyvä noudattaa, sillä magneettikenttien pitkäaikaisia haittavaikutuksia ei vielä täysin tunneta. Tämä epätietoisuus voi ymmärrettävästi huolestuttaa ihmisiä.

Kun kaavoitetaan voimajohtojen läheisyyteen, magneettikenttä on hyvä selvittää voimajohtokohtaisesti. Magneettivuon tiheys voimajohdon läheisyydessä riippuu johdon rakenteesta ja virrasta. Esimerkiksi kaksoisjohtopylväsrakenteella magneettivuon tiheys pienenee etäisyyden kasvaessa merkittävästi nopeammin kuin harustetulla portaalipylväsrakenteella.

Voimajohdon aiheuttamista magneettikentistä voi tiedustella voimajohdon haltijalta. STUK voi auttaa magneettikenttien selvittämisessä ja antaa tarvittaessa lausunnon kaavaehdotuksesta.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: