Voimajohdot aiheuttavat sähkö- ja magneettikentän

Voimajohto synnyttää ympärilleen sähkökentän, jonka suuruus riippuu jännitetasosta. Sähkökentän yksikkönä käytetään volttia metriä kohti (V/m) ja voimajohtojen tapauksessa yleensä kilovolttia metriä kohti (kV/m). Sähkökentän voimakkuudet ovat 400 kV johdon alla enimmillään 10 kV/m ja 110 kV johdon alla 2-3 kV/m. Sähkökenttä vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Lisäksi kasvillisuus ja rakennelmat vaimentavat sitä tehokkaasti.

Johdossa kulkeva sähkövirta luo ympärilleen magneettikentän, jonka suuruus riippuu johdon kuormituksesta eli siitä paljonko voimajohdon varassa olevat asiakkaat kuluttavat sähköä sillä hetkellä. Magneettikentän yksikkö on ampeeria per metri (A/m), mutta yleensä sen sijasta käytetään suureena magneettivuon tiheyttä, jonka yksikkö on tesla (T). Käytännössä puhutaan teslan miljoonasosista eli mikrotesloista (µT). Sähkönsiirron väestöä koskevat suurimmat magneettivuon tiheydet ovat 400 kV voimajohtojen alla, koska niiden maksimikuormitus on suurin. Alla olevaan taulukkoon on koottu magneettivuontiheyksiä erilaisten pylvästyyppien alla. Laskennassa on käytetty johtojen maksimikuormitusta, joten käytännössä magneettikentät ovat lähes aina taulukossa esitettyjä pienempiä.

Johdon tyyppi Magneettivuontiheyden maksimi johdon alla Etäisyys, jolla magneettivuon tiheys on todennäköisesti aina alle 1 µT Etäisyys, jolla magneettivuon tiheys on todennäköisesti aina alle 0,4 µT
400 kV harustettu portaalipylväs 22 µT 70 m 100 m
400 kV kaksoisjohtopylväs 10 µT 50 m 100 m
220 kV harustettu portaalipylväs 8 µT 40 m 50 m
110 kV harustettu portaalipylväs 12 µT 25 m 40 m
110 kV kaksoisjohtopylväs 7 µT 25 m 40 m

 

Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttiä sanotaan pientaajuisiksi, koska niiden taajuus on sama kuin johtimissa kulkevan vaihtovirran taajuus (50 Hz). Yleisesti pientaajuisilla kentillä tarkoitetaan kenttää, jonka taajuus on alle 100 kHz, ja näistä alle 300 Hz kenttää kutsutaan hyvin pientaajuiseksi.

Haittavaikutusten ehkäisemiseksi voimajohtojen väestölle aiheuttamaa altistusta koskevat rajat on kirjoitettu suosituksiksi sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 294/2002. Suositusarvot ovat voimajohtojen aiheuttamalle magneettivuon tiheydelle 100 µT ja sähkökentälle 5 kV/m. Lyhyelle altistumiselle vastaavat arvot ovat 500 µT ja 15 kV/m.

Yleisesti pientaajuiset sähkö- ja magneettikentät suomalaisissa kodeissa ja useimmilla työpaikoilla alittavat väestön suositusarvot reilusti. Sähkö- magneettikentät kodeissa ja työpaikoilla eivät aiheudu pelkästään voimajohdoista vaan myös sähkölaitteista ja johdoista. Tehtyjen mittausten perusteella asunnoissa esiintyvien magneettikenttien keskiarvo on vähän alle 0,1 µT ja työpaikoilla vähän päälle 0,1 µT, joka on yksi tuhannesosa väestölle suositellusta raja-arvosta pidempiaikaiselle altistukselle.

Jaa tämä sivu

Onko sinulla kysyttävää? Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Lauri Puranen / Ylitarkastaja
    puh. +358975988457