Talon sähköverkon laitteet ja johdot

Talon sähköverkon laitteet ja johdot

Yleisesti pientaajuiset sähkö- ja magneettikentät suomalaisissa kodeis-sa alittavat väestön altistusta koskevat  toimenpidetasot reilusti. Sähkö-kentän taustataso on noin 0,01 kV/m, joka on viidessadasosa toimenpi-detasosta. Magneettikentän taustataso kodeissa on vähän alle 0,1 µT, joka on kahdestuhannesosa toimenpidetasosta.

Talon sähköverkon laitteiden ja johtojen jännitteet ovat pieniä eivätkä siten synnytä merkit-täviä sähkökenttiä ympärilleen. Taustatason 0,1 µT ylittäviä magneettikenttiä voi olla talon sähköverkon laitteiden ja johtojen välittömässä läheisyydessä. Kiinteistömuuntamon ylä-puolella sijaitsevassa asunnossa voi olla tyypillisesti enintään muutaman mikroteslan magneettikenttiä. Suuri  sähköpääkeskus, esim. kerrostalon sähköpääkeskus, saattaa ai-heuttaa lähelleen näin suuren magneettikentän. Sen magneettikenttä kuitenkin vaimenee nopeasti tyypilliseen taustatasoon jo parin metrin etäisyydellä keskuksesta. Yksittäisen asunnon sähköpääkeskuksen tai sulaketaulun magneettikenttä pienenee jo alle metrin etäisyydellä taustatasoon.

Taustatason ylittäviä magneettikenttiä voi olla myös talon metallirakenteiden läheisyydes-sä, jos talossa on vanhanaikainen sähköasennus, jossa on käytetty vain neljää johtoa eli kolmea vaihejohdinta ja nollajohdinta. Silloin kaikki taloon tuleva sähkövirta palaa nollajoh-timen ja niihin liitettyjen metallirakenteiden kautta syöttökohteeseen harhavirtoina, jotka aiheuttavat magneettikentän. Nykyaikainen sähköasennus poistaa nämä harhavirrat ja magneettikentät.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:
Jätä soittopyyntö +358 9 759 882 59

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Lauri Puranen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988457