Sähkönsiirto ja voimajohdot Sähkönsiirto ja voimajohdot
Matkapuhelimet ja tukiasemat

Talon sähköverkon laitteet ja johdot

Talon sähköverkon laitteet ja johdot

Yleisesti pientaajuiset sähkö- ja magneettikentät suomalaisissa kodeissa alittavat väestön altistusta koskevat toimenpidetasot reilusti. Sähkökentän taustataso on noin 0,01 kV/m, joka on viidessadasosa toimenpidetasosta. Magneettikentän taustataso kodeissa on vähän alle 0,1 µT, joka on kahdestuhannesosa toimenpidetasosta.

Talon sähköverkon laitteiden ja johtojen jännitteet ovat pieniä eivätkä siten synnytä merkittäviä sähkökenttiä ympärilleen. Taustatason 0,1 µT ylittäviä magneettikenttiä voi olla talon sähköverkon laitteiden ja johtojen välittömässä läheisyydessä. Kiinteistömuuntamon yläpuolella sijaitsevassa asunnossa voi olla tyypillisesti enintään muutaman mikroteslan magneettikenttiä. Suuri sähköpääkeskus, esim. kerrostalon sähköpääkeskus, saattaa aiheuttaa lähelleen näin suuren magneettikentän. Sen magneettikenttä kuitenkin vaimenee nopeasti tyypilliseen taustatasoon jo parin metrin etäisyydellä keskuksesta. Yksittäisen asunnon sähköpääkeskuksen tai sulaketaulun magneettikenttä pienenee jo alle metrin etäisyydellä taustatasoon.

Taustatason ylittäviä magneettikenttiä voi olla myös talon metallirakenteiden läheisyydessä, jos talossa on vanhanaikainen sähköasennus, jossa on käytetty vain neljää johtoa eli kolmea vaihejohdinta ja nollajohdinta. Silloin kaikki taloon tuleva sähkövirta palaa nollajohtimen ja niihin liitettyjen metallirakenteiden kautta syöttökohteeseen harhavirtoina, jotka aiheuttavat magneettikentän. Nykyaikainen sähköasennus poistaa nämä harhavirrat ja magneettikentät.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: