Sähkönsiirto ja voimajohdot Sähkönsiirto ja voimajohdot
Matkapuhelimet ja tukiasemat

STUK suosittelee noudattamaan järkevää varovaisuutta

STUK suosittelee noudattamaan järkevää varovaisuutta

Voimajohtojen johtoaukealle ei saa rakentaa sähköturvallisuussyistä. Voimajohdon haltija voi rajoittaa rakentamista myös johtoalueen reunavyöhykkeillä. Rajoitusalueen leveys on voimajohtokohtainen, ja sitä voi tiedustella voimajohdon haltijalta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1045/2018) ei rajoita rakentamista tai oleskelua voimajohtojen läheisyydessä. Pitkäaikaisen magneettikenttäaltistuksen riskeistä on kuitenkin epäilyjä, joten turhaa altistusta magneettikentälle kannattaa välttää.

Tieteellinen epävarmuus lasten leukemian ja voimajohtojen magneettikenttien välisestä mahdollisesta yhteydestä voi ymmärrettävästi huolestuttaa lapsiperheitä. Siksi STUK suosittelee välttämään lasten pysyvään oleskeluun tarkoitettujen tilojen, kuten asuinrakennusten, päiväkotien ja koulujen, rakentamista alueille, joissa magneettivuon tiheys ylittää jatkuvasti noin 0,4 µT tason. Kun suunnitellaan rakentamista voimajohtojen lähelle, voi Säteilyturvakeskukselta tarvittaessa pyytää lausunnon säteilyturvallisuudesta.

Voimajohtojen sähköturvallisuuteen, kuten nostimilla työskentelyyn ja metsätöihin voimajohtojen alla, liittyvissä kysymyksissä auttavat valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj sekä jakeluverkkoyhtiöt.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: