STUK suosittelee noudattamaan järkevää varovaisuutta

Asetuksessa annetut suositusarvot eivät rajoita rakentamista tai oleskelua voimajohtojen reunavyöhykkeellä, joka alkaa johtoaukean reunasta ja ulottuu johtoalueen reunaan. Sähkökentän suositusarvo 5 kV/m ylittyy paikoitellen 400 kV voimajohtojen johtoaukealla, jonne ei saa muistakaan syistä rakentaa. Magneettikentän suositusarvo ei ylity johtoaukeallakaan. Pitkäaikaisen magneettikenttäaltistumisen riskeistä on kuitenkin epäilyjä, joten turhaa altistumista magneettikentälle kannattaa välttää.

Tieteellinen epävarmuus lasten leukemian ja voimajohtojen magneettikenttien välisestä mahdollisesta yhteydestä voi ymmärrettävästi huolestuttaa lapsiperheitä. Siksi STUK suosittelee välttämään lasten pysyvään oleskeluun tarkoitettujen tilojen, kuten asuinrakennusten, päiväkotien ja koulujen, rakentamista alueille, joissa magneettivuon tiheys ylittää jatkuvasti noin 0,4 µT tason. Kun suunnitellaan rakentamista voimajohtojen lähelle, voi Säteilyturvakeskukselta tarvittaessa pyytää lausunnon säteilyturvallisuudesta.

Voimajohtojen sähköturvallisuuteen, kuten nostimilla työskentelyyn ja metsätöihin voimajohtojen alla, liittyvissä kysymyksissä auttavat valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj sekä sähköyhtiöt.

Jaa tämä sivu

Onko sinulla kysyttävää? Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia