Sähkönsiirto ja voimajohdot Sähkönsiirto ja voimajohdot

Sähkönsiirto ja voimajohdot

Matkapuhelimet ja tukiasemat

Sähkönsiirto ja voimajohdot

Sähkönsiirto ja voimajohdot -osioetusivun ingressi

Voimajohto synnyttää ympärilleen sähkö- ja magneettikentän. Sähkökentän voimakkuus riippuu voimajohdon jännitetasosta ja magneettikentän voimakkuus voimajohdon virrasta. Molemmat kentät vaimenevat nopeasti etäisyyden kasvaessa.

Osion etusivun kuvanosto Sähkönsiirto ja voimajohdot Voimajohdot ympäristössämme -esite

Voimajohtoja moottoritien vieressä.

Voimajohdot ympäristössämme -esite

Voimajohdot ovat sähkönsiirtojärjestelmän näkyvin osa. Johdoilla siirretään sähköä voimalaitoksilta kuluttajille. Voimajohdot synnyttävät ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Suurimmillaan kentät ovat johtojen alla. Sähkökenttä ja magneettikenttä vaimenevat nopeasti kauemmas johdoista siirryttäessä.
Tutustu esitteeseen (Julkari.fi)