Sähkönsiirto ja voimajohdot Sähkönsiirto ja voimajohdot
Matkapuhelimet ja tukiasemat

Sähkönsiirto ja voimajohdot

Sähkönsiirto ja voimajohdot -osioetusivun ingressi

Voimajohto synnyttää ympärilleen sähkö- ja magneettikentän. Sähkökentän voimakkuus riippuu voimajohdon jännitetasosta ja magneettikentän voimakkuus voimajohdon virrasta. Molemmat kentät vaimenevat nopeasti etäisyyden kasvaessa.