Radon Radon
Radon

Radonilta suojautuminen

Radonilta suojautuminen

Asunnon sisäilman radonpitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla. Radonmittaus on syytä tehdä omakotitaloissa, rivitaloissa sekä kerrostalojen ensimmäisen kerroksen asunnoissa. Jos mittauksessa  sisäilman radonpitoisuus osoittautuu suureksi, voidaan sitä pienentää helpoilla korjaustoimilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ionisoivasta säteilystä mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Uusi asunto taas tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että sisäilman radonpitoisuus ei ylittäisi 200 Bq/m3.

Radonmittaus on helppoa

Sisäilman radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Mittaamiseen käytetään niin sanottuja radonmittauspurkkeja. Kattava arvio altistuksesta saadaan, kun mitataan kahdella radonmittauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai kerroksissa. Purkit sijoitetaan noin metrin korkeudelle esimerkiksi makuu- tai olohuoneeseen vähintään  kahdeksi kuukaudeksi marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Purkki tai purkit palautetaan palveluntuottajalle, joka analysoi sisäilman radonpitoisuuden.

Jääkiekon näköinen radonmittauspurkista yöpöydällä.Radonmittauspurkki vie vain vähän tilaa kodissa.

Radontorjunta rakennusvaiheessa

Radonin torjuminen on ehdottomasti helpointa ja edullisinta talon rakennusvaiheessa. Sisäilman radon tulee ottaa huomioon uudisrakentamisessa koko Suomessa. Rakennusvaiheessa radontorjuntamenetelmiä ovat muun muassa radonputkiston asentaminen ja radonturvallisen perustustavan valinta.

Kodin radonkorjaukset

Radonkorjauksen tavoitteena on estää hyvin radonpitoisen ilman virtaus maaperästä sisätiloihin. Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat sisäilmasta mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto.

Tehokkaimpia radonkorjauksen menetelmiä ovat radonimuri ja radonkaivo, joilla rakennuksen alla oleva maaperä alipaineistetaan sisäilmaan nähden. Näin radonkaasu ei pääse tunkeutumaan rakennukseen alapohjan rakojen kautta sisäilmaan. Myös ryömintätilan tuuletuksella, alapohjan tiivistyksillä ja ilmanvaihdon tehostamisella voidaan pienentää sisäilman radonpitoisuutta.