Radon Radon
Radon

Radonkorjausten kustannukset

Radonkorjausten kustannukset

Valtaosa radonkorjausten kuluista muodostuu työkustannuksista. Tällä sivulla kerrotaan asuntojen radonkorjausten kustannuksista.

Kyselytutkimuksen mukaan radonimurin kytkeminen rakennusvaiheessa asennettuun radonputkistoon maksoi keskimäärin 500 euroa (mediaani). Työn itse tehneet maksoivat tarvikkeista 200 – 300 euroa. Jälkikäteen asennetun laatan alaisen imun eli radonimurin on saanut keskimäärin 2 500 eurolla. Rakenteiden tiivistäminen ainoana toimenpiteenä on harvinaista, joten hintatietoa ulkopuolisen tekemistä tiivistämisistä on varsin vähän. Tiivistysmassojen mediaanihinta on 50 euroa. 

Ilmanvaihdon parantamisen kustannukset vaihtelevat paljon tehtyjen korjausten laajuudesta riippuen. Vähiten maksaa korvausilmaventtiilien lisääminen kun taas uuden koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteen asentaminen maksaa eniten. Siksi tyypillisten kustannusten vaihteluväli ilmanvaihdon parantamisessa on suuri: ulkopuoliselle työlle 500 – 9 500 euroa ja tarvikkeille 200 – 6 500 euroa.

Kustannusten vaihteluväli on varsin suuri kaikissa menetelmissä, joten radonkorjauksen teettäminen ja ostaminen yritykseltä kannattaa kilpailuttaa.

Asuntojen radonkorjausten kokonaiskuluja ulkopuolisella yrityksellä teetettynä ja tarvikekuluja, kun korjaus on kokonaan tai osittain itse tehty. N on vastaajien määrä, ka keskiarvo, med. mediaani, P25 25. persentiili ja P75 75. persentiili. Tiedot ovat peräisin Radonkorjausmenetelmien tehokkuus -kyselytutkimuksesta.

 

Ulkopuolinen työ (EUR)

Tarvikkeet, työ itse tehtynä (EUR)

 

N

ka

med. (P25 - P75)

N

ka

med. (P25 - P75)

Huippuimurin kytkeminen radonputkistoon

30

1010

500
(300 - 1500)

36

260

230
(150 - 300)

Radonimuri (poistokanava lattialaatan läpi)

26

3440

2350
(1180 - 3900)

23

440

300
(200 - 500)

Radonimuri (poistokanava sokkelin läpi)

9

4560

2790
(2000 - 5000)

6

180

150
(50 - 300)

Rakenteiden tiivistäminen

4

760

1000
(510 - 1000)

22

90

50
(20 - 150)

Ilmanvaihdon parantaminen asuintiloissa*

36

5790

2400
(480 - 9490)

22

1 600

650
(200 - 6500)


* Mukana myös uudet tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet

Kotitalousvähennys

Radonkorjauksesta aiheutuvat kulut oikeuttavat työn osalta kotitalousvähennykseen. Lisätietoja on saatavissa verohallinnon ohjeista.

Korjausavustus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksia terveyshaitan poistamiseen vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Pelkän radonkorjauksen kustannukset ylittävät harvoin kustannusten vähimmäismäärää.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö