Radon Radon
Radon

Rakenteiden tiivistäminen

Rakenteiden tiivistäminen

Tiivistämällä maata vasten olevia rakenteita, voidaan torjua radonin virtaaminen asuntoon. Kaikkia mahdollisia vuotokohtia on kuitenkin käytännössä mahdoton löytää tai tiivistää. Tämän takia tiivistäminen ainoana korjauskeinona ei yleensä ole riittävän tehokas toimenpide.

Korjauksia on usein täydennetty ilmanvaihtoteknisillä toimenpiteillä. Huokoisesta betoniharkosta tehty kellarillisen tai rinnetalon maanvastainen seinä tiivistetään hienojakoisella betonilaastilla.

Pientaloissa, joissa on puiset kantavat seinärakenteet, radonpitoisuus on tiivistämistöillä tavallisesti pienentynyt 10 – 20 prosenttia. Kun korjaukseen on yhdistetty ilmanvaihdon tehostaminen, on radonpitoisuus alentunut 20 – 40 prosenttia.

Lattialaatan ja sokkelin välisen raon tiivistämisessä voidaan käyttää polyuretaanipohjaisia elastisia sauma-aineita sekä vedeneristysmassoja. Niiden käytössä on noudatettava valmistajien ohjeita. Rakojen avartaminen ja kiinnityspintojen puhdistaminen ovat oleellinen osa työtä.

Tiivistämistöiden hinta vaihtelee huomattavasti. Merkittävimmät kuluerät ovat valmistelutyö, materiaalikulut ja saumaus.

Kysyttävää radonkorjauksista?

Ota yhteyttä: