Radon Radon
Radon

Radonkaivo

Radonkaivolla imetään ilmaa maaperästä, jolloin maaperän huokosilman radonpitoisuus alenee.

Yhdellä kaivolla voidaan rivitaloyhtiössä korjata jopa kymmenen asunnon radonpitoisuus. Radonkaivo soveltuu vain karkeille soramaille, joilla kaivon aiheuttama virtauskenttä pääsee etenemään korjattavan rakennuksen alle.

Radonkaivo rakennetaan talon ulkopuolelle muutaman metrin päähän perustuksista. Rivitaloyhtiössä kaivo voi sijaita piha-alueella. Yhden pientalon radonkaivoon sopiva puhallinteho on 150 W. Radonkaivon kokonaiskustannukset ovat 3000–5000 euroa.

Radonkaivolla on saatu alennettua radonpitoisuutta yleensä 70–95 prosenttia.

Valokuva radonimurista. Kuvassa näkyy kaivonkansi sekä ulostuloputki seinän vieressä.

Radonkaivo tehdään rakennuksen ulkopuolelle. Kaivon pohjalla on 1 m sepeliä. Tästä 0,5 m on poistoputken alla. Sepelikerroksen päällä on muovikalvo ja suodatinkangas. Tämän päällä on silttiä tai hiekkaa. Poistopuhallin sijoitetaan kaivonrenkaan ja kannen alle. Poistoputki kulkee kaivon pohjalta ulkoilmaan.

 

Kysyttävää radonkorjauksista?

Ota yhteyttä: