Radonkaivo

Radonkaivolla imetään ilmaa maaperästä, jolloin maaperän huokosilman radonpitoisuus alenee.

Yhdellä kaivolla voidaan rivitaloyhtiössä korjata jopa kymmenen asunnon radonpitoisuus. Radonkaivo soveltuu vain karkeille soramaille, joilla kaivon aiheuttama virtauskenttä pääsee etenemään korjattavan rakennuksen alle.

Radonkaivo rakennetaan talon ulkopuolelle muutaman metrin päähän perustuksista. Rivitaloyhtiössä kaivo voi sijaita piha-alueella. Yhden pientalon radonkaivoon sopiva puhallinteho on 150 W. Radonkaivon kokonaiskustannukset ovat 3 000 – 5 000 euroa.

Radonkaivolla on saatu alennettua radonpitoisuutta yleensä 70 – 95 prosenttia.

Radonkaivo

 

Kysyttävää radonkorjauksista?

Ota yhteyttä: