Radonimuri

Radonimurilla imetään ilmaa lattialaatan alta. Laatan alle syntynyt alipaine ja tuuletusvaikutus alentavat tehokkaasti radonin virtausta sisätiloihin.  

Radonimurilla radonpitoisuus pienenee yleensä 60 – 90 prosenttia. Radonimuri voidaan toteuttaa joko lattialaatan kautta tai sokkelin kautta. Lattian läpi toteutetussa radonimurissa laatan alle tehdään 20 – 30 litran imukuoppa. Imukuopasta viedään poistokanava vesikatolle, jonne sijoitetaan 50 – 100 watin huippuimuri.

Yhdellä imupisteellä on mahdollista korjata jopa 120 m2 asunto, jos lattialaatta on yhtenäinen eivätkä kantavat väliseinät jaa sitä lohkoihin. Imupiste pyritään sijoittamaan keskeiselle paikalle asuintilojen radonpitoisuuteen vaikuttavalla rakennuksen osalla. Tarvittaessa on rakennettava useita imupisteitä.

Sokkelin läpi toteutetun radonimurin etuna on se, että sisätiloissa ei tarvitse tehdä korjaustöitä. Toisaalta yksi sokkelin läpi tehty imupiste ei välttämättä ole riittävä.

Radonimurin perusrakenne

Radonimurin perusrakenne. Kuva: Symboli.fi

Radonimurin maaperästä imemälle ilmalle on annettu mitoitusarvot, joilla rajoitetaan mahdollisia kylmän ilman aiheuttamia ongelmia. Mitoitusilmavirta on 0,2 m3/h asunnon maanvastaista lattia- ja seinäneliömetriä kohden.

Radonimurin hinta on 2 000 - 3 000 euroa, mutta tekemällä osan työstä itse voi kuluissa säästää. Imupisteiden määrä kasvattaa kuluja.

Kyselytutkimuksen mukaan yleisin radonkorjauksissa havaittu ongelma oli se, että joka kolmannessa radonimurissa oli havaittu haitallisen paljon jäätä. Joskus jäänkertyminen on huomattu häiritsevän voimakkaan äänen perusteella. Jos huippuimuriin kertyy niin paljon jäätä, että imuri pysähtyy, nousee asunnon radonpitoisuus takaisin alkuperäiselle korkealle tasolle. Siksi radonimurin toimintaa kannattaa tarkkailla erityisesti pitkien kovien pakkasjaksojen aikana tai jos katolle kertyy paljon lunta. Radonimurin toimintaa valvovia edullisia sähköisiä hälytysjärjestelmiä on myös saatavilla sähköasennusyrityksistä.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Olli Holmgren / Ylitarkastaja
    puh. +358975988555