Radon Radon
Radon

Kerrostalojen radonkorjaukset

Kerrostalojen radonkorjaukset

Korkeita radonpitoisuuksia esiintyy yleisesti alimman kerroksen asunnoissa, joissa lattia on suoraan yhteydessä maaperään. Putkikanavia pitkin radonpitoinen ilma voi päästä myös ylempiin kerroksiin, mutta tällaiset havainnot eivät ole kuitenkaan kovin yleisiä.

Parhaat tulokset kerrostalojen radonkorjauksissa on saavutettu radonimurilla ja radonkaivolla. Koska kerrostalon rakenteiden rikkominen on kallista, on imurit toteutettu ulkoa käsin sokkelin läpi. Alipaineisuustasot kerrostaloasunnoissa ovat usein niin korkeita, että ne vaikeuttavat radonimurin ja -kaivon toimintaa. Raitisilmaventtiilien asennuksella voidaan tehostaa korjauksen onnistumista.

Raitisilmaventtiilien asentamisella voidaan alentaa asunnon alipaineisuutta ja radonvirtauksia maaperästä. Vuotoreittien tiivistämisellä voidaan myös vähentää virtauksia. Vuotojen täydellinen tiivistäminen on kuitenkin vaikeata.  Raitisilmaventtiilien asentamisella ja vuotojen tiivistämisellä saavutettava radonpitoisuuden alenema on yleensä alle 50 prosenttia. Tämän takia kannattaa tavallisesti lähteä suunnittelemaan radonimuria tai -kaivoa. Näiden toimintaa voidaan vielä tehostaa raitisilmaventtiilien asennuksella ja tiivistystöillä.

Kysyttävää radonkorjauksista?

Ota yhteyttä: