Radon Radon
Radon

Ilmanvaihtotekniset korjaukset

Ilmanvaihtotekniset korjaukset

Ilmanvaihdon tehostaminen alentaa kaikkien sisäilman epäpuhtauksien pitoisuutta. LVI-alan ammattilainen voi auttaa tilanteen arvioimisessa.

Erilaisia toimenpiteitä on useita: Ilmanvaihdon tehostaminen, raitisilmaventtiilien asennus, puhaltimen käyttöajan pidennys, uuden ilmanvaihtolaitteen asennus tai koneellisen tulo/poistoilmanvaihdon tasapainottaminen ja puhdistus. Näillä toimenpiteillä on vain poikkeustapauksissa saatu yli 50 prosentin alenemia radonpitoisuuteen.

Asunnoissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto, asunnon alipaineisuus on merkittävästi suurempi kuin painovoimaisella ilmanvaihdolla tai koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla varustetuissa taloissa. Alipaineisuus kasvattaa radonpitoisen ilman virtauksia maaperästä.  Alipaineen tuomat ongelmat ovat merkittävimpiä, kun asunnon rakenteet ovat tiiviitä, esim. betonielementtitaloissa.

Raitisilmaventtiilien asennus alentaa asunnon alipaineisuutta joitakin kymmeniä prosentteja ja vain poikkeustapauksissa yli 50 prosenttia. Radonpitoisuus laskee tavallisesti samassa suhteessa.

Koneellisen tulo- ja poistoilmavaihdon asennus on yleensä perusteltua vain, jos sillä saavutetaan myös muuten ilmanlaadun paranemista. Koneellisen poistoilmanvaihdon asennuksella saadut hyödyt ovat keskimäärin pieniä. Joskus radonpitoisuus saattaa jopa kasvaa.

Ilmanvaihtoteknisten korjausten suunnittelussa saa apua LVI-alan yrityksiltä.

Kysyttävää radonkorjauksista?

Ota yhteyttä: