Radon Radon
Radon

Radonpitoisuuden pikamittaus

Radonpitoisuuden pikamittaus

Radonpitoisuuden pikamittaukset ovat hyvä apu radonkorjausten yhteydessä, sillä niillä voidaan jo parissa päivässä arvioida, onnistuiko radonkorjaus. Asuntojen radonpitoisuudessa on kuitenkin luontaisesti vaihtelua. Siksi pikamittaus ei korvaa kahden kuukauden kestoista purkkimittausta, kun selvitetään radonpitoisuuden altistustasoa asunnossa.

Asuntojen radonmittauksista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ionisoivasta säteilystä (1044/2018). Radonpitoisuuden mittauksen on oltava yhtäjaksoinen ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Mittaus on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Työpaikkojen radonmittaukset on lisäksi tehtävä STUKin hyväksymällä mittausmenetelmällä ja laitteen on oltava asianmukaisesti kalibroitu.

Radonpitoisuus vaihtelee jonkin verran päivästä ja viikosta toiseen muun muassa sään vaikutuksesta. Vaihtelun suuruus on rakennuskohtaista. Joissakin taloissa radonpitoisuus vaihtelee vain vähän, mutta toisissa taloissa radonpitoisuus voi vaihdella esimerkiksi pitoisuuden 100 - 1000 becquereliä  kuutiometrissä välillä. Mitä pidempi mittaus, sitä vähemmän satunnainen vaihtelu vaikuttaa tulokseen. Siksi radonpitoisuuden mittauksen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta.

Nykyisin markkinoilla on saatavilla elektronisia radonmittareita, jotka näyttävät viikon tai päivän radonpitoisuuden keskiarvoa. Lyhytaikaisia mittauksia voidaan käyttää apuna radonkorjausten yhteydessä tarkemmissa tutkimuksissa ja korjaustoimenpiteitä valittaessa sekä arvioitaessa korjausten vaikutuksia. Mittaustuloksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että sääolot ja rakennuksen ilmanvaihtotekninen toiminta voivat merkittävästi vaikuttaa tuloksiin.

Lyhytaikaisen mittauksen perusteella voidaan arvioida, tarvitaanko lisäkorjaustoimenpiteitä ennen radonpitoisuuden pitkäaikaista, vähintään kaksi kuukautta kestävää, tarkistusmittausta. Useilla jatkuvatoimisilla mittareilla voi hyvin määrittää radonpitoisuuden keskiarvon esimerkiksi 48 tunnin ajalta, mutta 48 tunnin keskiarvo voi joissakin tapauksissa poiketa paljonkin pitempiaikaisesta keskiarvosta. Sen vuoksi radonkorjauksen tulos on aina tarkistettava vähintään kahden kuukauden mittauksella.

Viivakaavio kuvaa radonpitoisuuden merkittävää päivittäistä vaihtelua eräässä suomalaisessa asunnossa.

Mitattu radonpitoisuus eräässä suomalaisessa asunnossa. Radonpitoisuus vaihtelee päivittäin merkittävästi, minkä vuoksi radonpitoisuuden pikamittaus ei anna luotettavaa kuvaa radonpitoisuuden pitkäaikaisesta keskiarvosta.