Radon Radon
Radon

Asuntojen radonmittaus

Asuntojen radonmittaus

Asuntojen radonmittauksella pyritään selvittämään, millaiselle radonpitoisuudelle asukkaat keskimäärin altistuvat. Pitkän ajan keskiarvo korreloi terveyshaitan kanssa ja asuntoja koskeva viitearvo on asetettu radonpitoisuuden vuosikeskiarvolle.

Radonmittaus asunnoissa tehdään syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana, yleensä radonmittauspurkilla. Mittauksen keston on oltava vähintään kaksi kuukautta, mutta tarkemman arvion vuosikeskiarvosta saa, kun mittaa kolme kuukautta tai kauemmin. Jos mittauksen kesto on alle kaksi kuukautta, ei tuloksesta voi arvioida pitkän aikavälin keskiarvoa riittävän luotettavasti. Vuosikeskiarvo arvioidaan kertomalla mittauskaudella saatu tulos kertoimella 0,9.

Tavallisessa asunnossa mitataan kahdella mittauspurkilla, joista toinen sijoitetaan olohuoneeseen ja toinen makuhuoneeseen. Näissä huoneissa oleskellaan tyypillisesti eniten, joten niistä saatavat tulokset kuvaavat parhaiten asukkaiden altistumista. Jos jossain muussa tilassa vietetään enemmän aikaa, kannattaa mittauspurkki luonnollisesti sijoittaa sinne. Jos asunnossa on kaksi kerrosta, tulee molemmat kerrokset mitata. Pieni (<100 m2) asunto voidaan mitata yhdellä radonpurkilla, jos kerroksia on vain yksi ja asunnon perustukset ja ilmanvaihto on jokaisessa asuinhuoneessa samanlaiset.

Radonmittauspurkki tilataan STUKin hyväksymiä radonmittausmenetelmiä käyttäviltä palveluntarjoajilta, joka lähettää radonpurkit kotiin postitse. Mukana toimitetaan ohjeet radonpurkkien sijoittamisesta kotona. Mittausajan päätyttyä purkit palautetaan postitse palveluntarjoajalle.

Radonmittauksen tilaus kaupalliselta toimijalta

STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät ja niiden toimittajat

Markkinoilla on myös edullisia paristoilla tai verkkovirralla toimivia radonmittareita. Myös näitä mittareita käytettäessä mittausaika on vähintään kaksi kuukautta ja mittaus tehdään mittauskaudella (tai mitataan koko vuosi). Näistä mittauksista ei kuitenkaan jää allekirjoitettua testausselostetta, joka on hyödyllinen esim. asuntokauppojen yhteydessä. Näitä mittareita ei ole yksittäiskalibroitu, joten mittaustulos voi poiketa todellisesta radonpitoisuuden keskiarvosta arviolta ±30 %.

Kysttävää asuntojen radonmittauksista?

Ota yhteyttä