Radon Radon

Radon

Radon

Radonin mittaaminen

Radonin mittaaminen

Yleisimmin asunnon tai työpaikan sisäilman radonpitoisuutta mitataan radonmittauspurkilla, jolla saadaan selville pitkän ajan pitoisuuskeskiarvo. Työpaikalla voidaan myös selvittää jaksotetun ilmanvaihdon tai kohdepoistojen vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen. Radonkorjausten yhteydessä voidaan tutkia valitun korjausmenetelmän onnistumista lyhyellä radonmittauksella, jonka perusteella tehdään tarvittaessa säätöjä tai lisätoimenpiteitä.

Yleisimmät radonmittaukset sekä ohjeita mittausten tekemiseen ja tilaamiseen

Radonmittauskoulutus


Säteilyturvakeskus on laatinut verkkokurssin radonin mittaamisesta. Kurssia suositellaan varsinkin niille, jotka tekevät radonmittauksia työpaikoilla ja julkisissa rakennuksissa. Kurssimateriaali selittää mm. millainen radonmittalaite kannattaa valita kuhunkin mittaustilanteeseen ja kertoo, miten mittaustulokset tulee raportoida, jotta raportointi täyttää viranomaisen vaatimukset. Kurssilla on käytännön laskutehtäviä, joiden avulla taustasignaalin vähennys, kalibrointikertoimen käyttö ja tulokseen liittyvän epävarmuuden laskeminen tulevat tutuksi.

Kurssi on maksuton ja se ei edellytä rekisteröitymistä. Kurssin materiaaliin pääset täältä.