Radon Radon

Radon

Radon

Radonin mittaaminen

Radonin mittaaminen

Yleisimmin asunnon tai työpaikan sisäilman radonpitoisuutta mitataan radonmittauspurkilla, jolla saadaan selville pitkän ajan pitoisuuskeskiarvo. Työpaikalla voidaan myös selvittää jaksotetun ilmanvaihdon tai kohdepoistojen vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen. Radonkorjausten yhteydessä voidaan tutkia valitun korjausmenetelmän onnistumista lyhyellä radonmittauksella, jonka perusteella tehdään tarvittaessa säätöjä tai lisätoimenpiteitä.

STUK on totetuttamassa radonmittauskoulutuksen verkkokurssina. Kurssi julkaistaan lähiaikoina.