Radon Radon
Radon

Tiivistäminen

RT-ohjekortti antaa yksityiskohtaiset ohjeet tiivistystyölle. Perusmuurin ja maanvaraisen laatan liittymä voidaan tiivistää alla olevien esimerkkien mukaisesti.

Bitumikermi asennetaan perusmuurin päälle ja edelleen maanvaraisen laatan alle vähintään 150 millimetrin leveydeltä, hiekkapintavalua vasten. Kermi asennetaan niin, ettei se rakenteen kutistumisen, painumisen tai muiden liikkeiden vuoksi rikkoudu eikä irtoa rakenteista.

Ohjetta voidaan soveltaa kaikenlaisiin sokkelidetaljeihin. Suositeltava kermi on polyesteritukikerroksinen TL2-luokan kumibitumikermi, esimerkiksi K-MS 170/3000 hitsattavana tai liimattavana. RT-ohjekortissa on esitetty esimerkkikuvia myös kantaville väliseinille ja maanvastaisten seinien radonsuojaukselle.

Bitumikermi asennetaan RT-ohjekortin mukaisesti siten, että paljon radonia sisältävä ilma ei pääse kulkeutumaan rakennuksen sisään.

Esimerkki radontiiviistä perusmuurin ja maanvaraisen laatan liitoksesta

Kaksi esimerkkiä radontiiviistä perusmuurin ja maanvaraisen laatan liitoksesta. Kuvat RT-ohjekortista (RT 81-11099).

Läpivientien tiivistäminen

Läpiviennit voivat muodostaa merkittävän vuotoreitin maaperän radonpitoiselle ilmalle.

Alapohjarakenteen alapuolelta rakennukseen tulevien sähköjohtojen, lämmitys-, vesi- ja viemäriputkien läpiviennit tai niiden suojaputket voivat toimia radonin vuotoreitteinä asuintiloihin. Laatassa olevien luukkurakenteiden tiivistäminen on myös tärkeätä. RT-ohjekortissa on esitetty tiivistämisesimerkkejä yksittäisille putkille ja putkiryhmille. Tiivistäminen suoritetaan elastisella saumausmassalla sen jälkeen, kun tiivistettävä kohta on rajattu sopivalla pohjanauhalla tai täyteaineella.

Läpivientien ja laatan saumojen tiivistäminen tulee toteuttaa kaikkialla rakennuksessa. Tiivistämistöiden laiminlyönti esim. teknisessä tilassa tai varastotiloissa saattaa johtaa merkittävään radonpitoisuuden kasvuun asuintiloissa. Läpiviennit tiivistetään sekä suojaputken sisä- että ulkopuolelta.

Kysyttävää radonista rakentamisessa?

Ota yhteyttä: