Radon Radon
Radon

Radonputkiston asentaminen

Radonputkiston asentaminen

Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmällä varmistetaan sisäilman radonpitoisuuden hallinta, jos alapohjarakenteisiin jää ilmavuotoja. Tuuletusjärjestelmän tarkoituksena on salaojakerroksen huokosilman tuulettaminen ja rakennuspohjan alipaineistaminen. Tällöin sisätiloihin virtaavan ilman määrä ja radonpitoisuus pienenevät.

Vapaasti tuulettuva putkisto alentaa radonpitoisuutta tyypillisesti 20–60 prosenttia (Arvela ym. 2010). Tämän vuoksi on tärkeätä viedä poistokanavan pää avoimena vesikaton yläpuolelle jo rakentamisvaiheessa. Tällöin vältytään myös valmiissa rakennuksessa tehtävistä muutostöistä, joita poistoputken asentaminen jälkikäteen edellyttää. Vapaasti tuulettuvan putkiston radonpitoisuutta alentava vaikutus perustuu putkistossa tapahtuvaan ilmanvaihtoon, joka syntyy lämpötilaerosta maaperän ja ulkoilman välillä sekä tuulen vaikutuksesta.

Rakennuksen valmistuttua tehdään radonpitoisuuden tarkistusmittaus. Luotettavan tuloksen saamiseksi tulee lämmityksen ja ilmanvaihdon olla täysin valmiita ja normaalissa käytössä. Jos radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m3 rakennusvaiheen torjuntatoimenpiteistä huolimatta, kytketään poistokanavaan poistopuhallin. Yksinkertaisin ratkaisu on käyttää valmista poistokanavaan liitettävää huippuimuria. RT-ohjekortti antaa tarkempia ohjeita poistopuhaltimen ja ilmavirran mitoittamiseksi. Puhaltimen kytkeminen radonputkistoon alentaa radonpitoisuutta tyypillisesti 60–95 prosenttia.

Radonputkistolla on myös kosteusteknisiä vaikutuksia. Putkiston aiheuttama ilmanvaihto poistaa kosteutta laatan alla ja maanvastaisten seinien lähellä olevista maa-aineksista.

Radonputkiston asennuksessa on syytä noudattaa RT-ohjekortin mukaisia ratkaisuja. Näistä poikkeavat tavat saattavat johtaa huonosti toimivaan ratkaisuun. Imukanavisto suunnitellaan joko rengasmalliseksi tai monihaaraiseksi. Putkisto sijoitetaan vähintään 200 mm lämmöneristeen alapuolelle. Näin kanavistoon saavutetaan suurempi alipaine eikä radonpitoista ilmaa imetä lämmöneristeen kautta imukanavaan. Tuuletusjärjestelmä voidaan toteuttaa saatavilla olevilla rakennus- ja ilmanvaihtotarvikkeilla. Markkinoilla on myös pientaloon sopiva radonputkistopaketti, johon on koottu kaikki putket, liitoskappaleet ja tarvikkeet.

Radonputkisto asennetaan RT-ohjekortin mukaisesti.

Radonputkiston asentaminen maanvaraisen lattialaatan alle. Kuva RT-ohjekortista (RT 81-11099).

Kuvan selitykset:

1. Imukanavisto, muovista salaojaputkea

  • etäisyys perusmuurista noin 1,5 metriä
  • etäisyys laatan lävistävistä rakennusosista vähintään 0,5 metriä

2. Siirtokanava ja poistokanava, muovista viemäriputkea

3. Jos imukanavan reitillä on 3 metriä kapeampia kohtia, tulee kohdassa käyttää tiivistä putkea, esim. sadevesiviemäriputkea

4. Jos rakennuksen runkosyvyys on 3 - 4 metriä, voidaan rengasmallisen imukanavan sijasta käyttää yhtä pitkittäistä imukanavaa, jonka pää suljetaan

5. Jos rakennuksen runkosyvyys on yli 10 metriä, tarvitaan lisäimukanava, joka sijoitetaan rakennuksen keskilinjalle.

6. Perustusten läpivientikohdassa imukanava vaihdetaan tiiviiksi putkeksi.

Kysyttävää radonista rakentamisessa?

Ota yhteyttä: