Radon Radon

Radon

Radon

Radon Suomessa (koko Suomi)

Keskimääräiset radonpitoisuudet kymmenen kertaa kymmenen neliökilometrin ruutualueittain.

Säteilyturvakeskus 27.7.2017. Pohjakartta: Maanmittauslaitos
Kartta perustuu Säteilyturvakeskuksen vuonna 1986 – 2017 tehtyihin mittauksiin.