Radon Radon

Radon

Radon

Suomen radonkartat

Suomen radonkartat

Suomen radonkartat perustuvat Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkeilla tehtyihin mittauksiin pientaloasunnoissa. Säteilyturvakeskuksessa on mitattu sisäilman radonpitoisuuksia vuodesta 1986 lähtien.

Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu korkein asunnossa mitattu pitoisuus. Radonmittauksia on tähän mennessä tehty noin 113 000 asunnossa. Asunnoista 104 000 on paikannettu, ja ne on otettu kartoissa huomioon. Karttojen radonpitoisuuden vuosikeskiarvot on laskettu vähentämällä talvella suoritetun mittauksen tuloksesta 15 prosenttia.

Kysyttävää asuntojen radonista?

Ota yhteyttä: