Radon Radon

Radon

Radon

Suomen radonkartat

Suomen radonkartat

Suomen radonkartat perustuvat Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkeilla tehtyihin mittauksiin pientaloasunnoissa. Säteilyturvakeskuksessa on mitattu sisäilman radonpitoisuuksia vuodesta 1986 lähtien. Ensimmäinen radonkartta kuvaa radonpitoisuuden mediaanit kunnittain. Toinen kartta kertoo radonpitoisuuden keskiarvon 10x10 neliökilometrin alueelta.

Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu korkein asunnossa mitattu pitoisuus. Kartoissa kuvataan asunnon radonpitoisuuden vuosikeskiarvo, joka saadaan kertomalla mittauskaudella (syyskuun alku – toukokuun loppu) tehdyn mittauksen tulos lukuarvolla 0.9.

Mediaanit kunnittain

Kartta on muodostettu Sotkanettiin tallennetun tiedon perusteella. Mittaukset on tehty STUKin radonmittauspurkeilla aikavälillä 1990 - 2020. Voit tarkastella karttaa lähemmin zoomaamalla tai kirjoittamalla hakukenttään esimerkiksi kunnan nimen ja painamalla "Hae".

Voit tarkastella karttaa myös Suomi.fi -karttapalvelussa.

Keskiarvot karttaruuduittain

Keskimääräiset radonpitoisuudet kymmenen kertaa kymmenen neliökilometrin ruutualueittain.

Säteilyturvakeskus 27.7.2017. Pohjakartta: Maanmittauslaitos
Kartta perustuu Säteilyturvakeskuksen vuonna 1986 – 2017 tehtyihin mittauksiin.