Radon Radon
Radon

Radon Suomessa

Radon Suomessa

Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Syyt korkeisiin radonpitoisuuksiin löytyvät geologiasta, rakennustekniikasta ja ilmastosta. Keskimääräinen radonpitoisuus suomalaisissa asunnoissa on noin 94 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Se vastaa noin neljän millisievertin säteilyannosta vuodessa. Kaikkein tehokkaimmin vähennettäisiin suomalaisten keskimääräistä säteilyannosta pienentämällä sisäilman radonpitoisuutta. 

Asuntojen keskimääräinen radonpitoisuus on Suomessa 94, Ruotsissa 108, Norjassa 106, Tanskassa 77, Saksassa 50, Ranskassa 66 ja Englannissa 20 Bq/m³

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ionisoivasta säteilystä mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³) ilmaa. Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva viitearvo on 200 Bq/m³. Eniten viitearvojen ylityksiä esiintyy Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen sekä entisen Itä-Uudenmaan maakunnissa. Radonpitoisuudella tarkoitetaan sisäilman radon-222:n aktiivisuuspitoisuutta.

Radonpitoisuuden keskiarvot ja ylitysprosentit sekä arviot sellaisten talojen lukumäärästä, joissa radonpitoisuudet ylittävät 200, 400 ja 800 Bq/m³ (Säteilyturvakeskuksen otantatutkimus vuosilta 2006 - 2007 sekä sekä suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos vuonna 2018).

  Keskiarvo Bq/m³ >200 Bq/m³ % (asuntoa) >400 Bq/m³ % (asuntoa) >800 Bq/m³ % (asuntoa)
Pientalot 121 15,1 (204 000) 3,8 (51 000) 0.8 (11 000)
Kerrostalot 49 1,5 (16 000) 0,8 (8000) 0
Kaikki asunnot 94 10,4 (220 000) 2,7 (59 000) 0,5 (11 000)

   

Radon (Rn-222) on radioaktiivinen kaasu, joka kuuluu uraanisarjaan. Se syntyy uraanista (U-238) useiden hajoamisten kautta. Hajoamissarjassa radonia edeltävä alkuaine on radium (Ra-226). Radon itse hajoaa useiden välivaiheiden kautta, ja sarja päättyy stabiiliin lyijyyn (Pb-206).

Suomen graniittisen kallio- ja maaperän uraanipitoisuus on keskimäärin suurempi kuin koko maailmassa. Suomessa uraanipitoisuudet ovat suurimpia Lahden seudulla, Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, ja pienimpiä Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Lapissa.

Hyvin ilmaa läpäisevät sora- ja hiekkaharjut ovat radonpitoisen ilman ehtymätön lähde. Harjuille perustetuissa taloissa radonpitoisuudet ovat selvästi suurempia kuin lähiympäristön muille maalajeille perustetuissa taloissa. Radonin kannalta pahimpia alueita ovat kohomuotoiset ja jyrkkärinteiset soraharjut kuten Pispalanharju Tampereella ja eräät Salpausselän alueet.

Suurimmat radonpitoisuudet Etelä-Suomen harjuilla

Viitearvon 300 Bq/m3 ylittäviä asuntoja ja työpaikkoja voi olla missä vain Suomessa, mutta suurin todennäköisyys niiden löytymiselle on Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. Tällä yhtenäisellä alueella sijaitsee noin 80 prosenttia kaikista viitearvon ylittävistä asunnoista tai työpaikoista. Suurin osa näistä radonin viitearvon ylityksistä löytyy harjuilta tai Salpausselkä-muodostumilta.

Kaikki näillä harjualueilla sijaitsevat pientaloasunnot ja työpaikat sekä kerrostalojen ensimmäisten kerrosten asunnot ja työpaikat kannattaa mitata. Korkeimmat mitatut radonpitoisuudet näillä alueilla ovat asunnoissa olleet yli 30 000 Bq/m3 (koko vuoden keskiarvo). Säteilyturvakeskus kuitenkin suosittaa, että radonmittaukset tehdään koko Suomessa, sillä korkeita pitoisuuksia on mitattu muillakin alueilla.

Maaperässä olevien hiekka-, sora- ja savirakeiden välissä on ilmaa. Tämän ilman radonpitoisuus vaihtelee tavallisesti 10 000 - 100 000 Bq/m3. Pahimmilla radonalueilla on mitattu radonpitoisuuksia,  jotka ovat jopa yli miljoona becquereliä kuutiometrissä.

Harmaa tietolaatikko Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa noin 300 henkilöä saa vuosittain keuhkosyövän radonista. Nykykäsityksen mukaan radon ei aiheuta muita terveyshaittoja kuin keuhkosyöpää.