Radon Radon
Radon

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Noin kaksi kolmasosaa suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa noin 300 henkilöä saa vuosittain keuhkosyövän radonista.

Ilmassa olevat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja tarttuvat keuhkojen sisäpintaan, missä ne lähettävät alfasäteilyä. Tämä keuhkojen saama säteilyannos lisää keuhkosyöpäriskiä. Mitä kauemmin ja mitä korkeammassa radonpitoisuudessa oleskelee, sitä suurempi riski on.

Suomessa todetaan vuosittain 2000 keuhkosyöpää, joista noin 300 liittyy radonaltistumiseen. Sisäilman radon on toiseksi merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja tupakoinnin jälkeen. Tupakoitsijoilla radonista aiheutuva riski on suurempi kuin tupakoimattomilla, sillä tupakoitsijoiden riski saada keuhkosyöpä on suurempi. Matalassa radonpitoisuudessa oleskelevilla, jatkuvasti tupakoivilla henkilöillä on noin 10 prosentin todennäköisyys saada keuhkosyöpä, kun taas tupakoimattomilla tämä riski on vain noin 0,5 prosenttia.

Eurooppalaisen yhteistutkimuksen* perusteella kolmenkymmenen vuoden asuminen noin 700 Bq/m³ radonpitoisuudessa kaksinkertaistaa riskin sairastua keuhkosyöpään 75 ikävuoteen mennessä. Tupakoitsijoiden riski on tällöin  2 x 10 % eli 20 %, ja tupakoimattomien samoin kaksinkertainen, eli 1 %. Tupakoinnin lopettaneiden henkilöiden keuhkosyöpäriski on yhden ja kahdenkymmenen prosentin väliltä. Riski on sitä pienempi, mitä pitempi aika tupakoinnin lopettamisesta on kulunut.

Yksittäisen henkilön keuhkosyöpäriskiä on kuitenkin mahdoton arvioida, sillä radonaltistuksen ja keuhkosyövän välinen yhteys on päätelty tutkimalla isoja väestöryhmiä. Vaikka tietoja yksittäisen ihmisen tupakoinnista ja radonaltistuksesta olisikin kattavasti, ei hänen syöpäriskistään voi sanoa mitään varmaa. Syövän ilmaantuminen on aina usean tekijän ja sattuman summa.

* Darby et al. 2005. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. British Medical Journal, 330, 23–227

Eri syistä johtuvien keuhkosyöpien lukumäärät ja radonin syysuhde radonpitoisuusluokissa. Radonpitoisuuden valtakunnalliseksi keskiarvoksi on oletettu 100 Bq/m3 ja vuotuisten keuhkosyöpäkuolemien lukumääräksi 1991 (Suomen syöpärekisterin tilasto vuodelta 2008). (Lähde: Mäkeläinen I. Kuka saa syövän radonista? Ympäristö ja terveys -lehti 2010: 3; 60–63)

Eri syistä johtuvien keuhkosyöpäkuolemien määrä
Radonpitoisuusluokka Bq/m³ Radonin syysuhde
(%)
Osuus väestöstä
(%)
Osuus altistuksesta
(%)
Vain radon Sekä radon että tupakka Ei radon eikä tupakka Vain tupakka Yhteensä  
< 100 7 72 34 13 82 165 1073 1332  
100-199 18 17 26 9 61 40 260 370  
200-399 30 8 21 8 51 18 115 191  
400- 52 3 19 7 45 6 40 98  
Yhteensä 14 100 100 37 238 228 1488 1991  

Nykykäsityksen mukaan radon ei aiheuta muita terveyshaittoja kuin keuhkosyöpää. Se ei aiheuta allergisia reaktioita, huimausta, väsymystä eikä muita sen kaltaisia tuntemuksia. Radon ei myöskään vahingoita esineitä tai elintarvikkeita, joita säilytetään tilassa, jossa on korkea radonpitoisuus. Kun esine tuodaan pois tilasta, sen pinnalle kertyneet radonin hajoamistuotteet katoavat muutamassa tunnissa. Radonilla ei ole mitään tekemistä niin sanotun maasäteilyn kanssa.

WHO:n eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto sisältää myös radonin

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: