Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi

Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi - kommentoi viimeistään 17.3.2017

Sisäilman radon on suomalaisille merkittävin säteilyaltistuksen aiheuttaja. Radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää maassamme vuosittain. Ihmiset voivat vaikuttaa itse siihen, kuinka paljon he altistuvat radonille kotona ja työpaikoilla. EU:n säteilysuojelun perusnormidirektiivissä edellytetään kansallista toimintasuunnitelmaa, jossa tavoitteena on radonaltistuksesta aiheutuvien pitkän aikavälin riskien pienentäminen. Toimintasuunnnitelman luonnos oli kommentoitavana 17.3.2017 asti Otakantaa.fi-palvelussa.

Euroopan unionin säteilysuojelun perusnormidirektiivissä (2013/59/EURATOM artikloissa 54, 74 ja 103) edellytetään kansallista toimintasuunnitelmaa, jossa tavoitteena on radonaltistuksesta aiheutuvien pitkän aikavälin riskien pienentäminen. Kansallisessa toimintasuunnitelmassa radonriskien ehkäisemiseksi esitetään monia toimenpidesuosituksia asuntojen, työpaikkojen ja muiden rakennusten sisäilmassa esiintyvän radonin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Radonin haittojen vähentäminen onnistuu vain monien toimijoiden yhteistyöllä.

Toimintasuunnitelman luonnosversio laadittiin pääosin Säteilyturvakeskuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat kommentoineet luonnosta. Kirjoittajina ovat olleet Päivi Kurttio, Katja Kojo, Olli Holmgren ja Tuukka Turtiainen. Hankkeen ohjausryhmään Säteilyturvakeskuksessa kuuluvat Tarja K. Ikäheimonen, Pia Vesterbacka ja Mika Markkanen.

Tutustu luonnokseen: Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi (pdf)

Suunnitelmaluonnos oli yleisesti kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 17.3.2017 saakka. Vastaukset (14) ovat edelleen nähtävissä palvelussa. 

STUKille sähköpostitse saapuneet kommentit (pdf)

Kiitämme kaikkia toimintasuunnitelmaa kommentoineita!

Sidosryhmäkuulemiseen ilmoittautuneille lähetettiin Webropol-kysely.
Kyselyn tulokset (pdf)

Sidosryhmäkuuleminen 23.3.2017 Säätytalolla

Sidosryhmäkuulemiseen osallistui ministeriöiden ja valtionhallinnon edustajia, sisäilma-asioihin kytkeytyneitä yhdistyksiä ja liittoja, radontorjuntaa, -korjauksia ja -mittauksia tekeviä yrityksiä sekä aiheesta kiinnostuneita kansalaisia.

Kuulemistilaisuuden työpajojen muistiinpanot

  1. Työpaja: Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman radonpitoisuudet / fasilitaattori: Vesa Pekkola, STM (pdf)
  2. Työpaja: Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuus / fasilitaattori: Sirkku Saarikoski, STM (pdf)
  3. Työpaja: Radontorjunta ja -korjaukset / fasilitaattori: Helmi Kokotti, Sisäilmakeskus (pdf)
KAHOOT-kyselyssä esitettiin päivän lopuksi pääosin samat kysymykset kuin mitä työpajoissa oli laajemmin käsitelty.
Työpaja 1 - KAHOOT-kyselyn tulokset (pdf)
Työpaja 2 - KAHOOT-kyselyn tulokset (pdf)
Työpaja 3 - ei vastauksia, koska kyselyä ei ehditty tehdä

Toimintasuunnitelman alustava aikataulu

  • Syksyllä 2017 toimintasuunnitelma on valmis poliittiseen käsittelyyn (valtioneuvosto).
  • Helmikuussa 2018 EU:n säteilysuojeludirektiivin toimeenpano
  • 2019 alkaen raportointi
  • 2020 lähtien katselmointi ja päivitys viiden vuoden välein.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: