Asuntojen radonia koskevat enimmäisarvot ja määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m³.

Radonpitoisuudella tarkoitetaan radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa, joka on mitattu tai mittauksen perusteella määritetty radonpitoisuuden keskiarvoksi vuoden pituisena yhtäjaksoisena aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman asumisterveysohjeen mukaan radonpitoisuus ylittää vuosikeskiarvon 200 Bq/m³, kun talvella 1.11.–30.4. mitattu pitoisuus ylittää 240 Bq/m³. Vastaavasti voidaan arvioida vuosikeskiarvon ylittävän 400 Bq/m³, kun talvella mitattu pitoisuus ylittää 480 Bq/m³. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvon tarkkaa määritystä varten on tehtävä vuoden kestävä mittaus.

Jos uuden asunnon raja-arvo 200 Bq/m³ ylittyy, asukas voi vaatia radonpitoisuuden alentamista takuukorjauksena. Tämän takia uuden asunnon asukkaan kannattaa mitata radonpitoisuus mahdollisimman pian muuton jälkeen takuuajan voimassaoloaikana.

Radonturvallisen uudisrakentamisen määräykset ja ohjeet

  • Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista 465/2014
  • Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017
  • Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Pohjarakenteiden suunnittelu (Ympäristöministeriö 2018)
  • Rakennustieto Oy. Radonin torjunta. RT ohjekortti RT 81-11099, LVI 37-10513, KH 27-00510

 

 

Jaa tämä sivu