Aiheet

Radioaktiivisuus kuluttajatuotteissa

Radioaktiivisuus kuluttajatuotteissa

Radioaktiivisten aineiden käyttöä kuluttajatuotteissa on rajoitettu säteilylainsäädännössä. Joissakin tuotteissa saattaa kuitenkin olla vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, joita on voitu lisätä niiden tuottamien ominaisuuksien kuten lämmönkestävyyden, taitekertoimen tai värin vuoksi. Radioaktiivisuutta voi olla esimerkiksi joissakin kelloissa, kompasseissa, lampuissa ja jalokivissä.

Ominaisuuksia voidaan saavuttaa lisäämällä keinotekoisia radioaktiivisia aineita kuten esimerkiksi prometium-147, krypton-85 tai amerikium-241, tai luonnon radioaktiivisia aineita kuten uraani-238, uraani-235, torium-232 ja niiden hajoamistuotteet sekä kalium-40.

Säteilevien tuotteiden valvonta

Tuotteen radioaktiivisuudesta riippuen määräytyy, kuinka niitä valvotaan ja onko niiden käytölle, maahantuontiin tai käsittelylle jätteenä vaatimuksia tai rajoituksia. Tälle sivulle on koottu tietoja säteilevistä kuluttajatuotteista ja muutamista muista säteilevistä materiaaleista, joiden kanssa kuluttaja voi joutua tekemisiin.

Uraani ja torium ovat kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan alaisia ydinaineita, joiden haltijoita koskee yleisesti laaja kirjanpito- ja raportointivelvollisuus. Käyttöesineissä ja laitteissa olevat pienet määrät uraania ja toriumia on kuitenkin lähtökohtaisesti rajattu kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan ulkopuolelle. Uraania ja toriumia sisältävien puolivalmisteiden ja raaka-aineiden tuonti ja hallussapito vaativat kuitenkin ilmoituksen Säteilyturvakeskukselle (STUK). STUK antaa ilmoituksen tekijälle tarvittaessa jäljennöksen ilmoituksesta tulliviranomaisia varten. Jäljennös on varustettu merkinnällä siitä, että tuontia varten ei tarvita ydinenergialain mukaista lupaa.

Epäselvissä tapauksissa lisätietoja antaa Säteilyturvakeskuksen ydinmateriaalivalvontatoimisto: safeguards (at) stuk.fi

Tulli ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen, jos säteileviä tuotteita tai materiaaleja havaitaan Suomen rajoilla.

Joitakin elintarvikkeita voidaan säteilyttää säilyvyyden parantamiseksi, kuten esimerkiksi mausteita. Säteilytetyt elintarvikkeet ovat turvallisia. Lisätietoa elintarvikkeiden säteilytyksestä Ruokaviraston verkkosivuilla.

Radioaktiivisuus kuluttajatuotteissa - tuotteet

Mikä muu voi sisältää radioaktiivisia aineita