Mitä säteily on Mitä säteily on
Mitä säteily on

Säteilyn käyttökohteita

Säteilyn käyttökohteita

Säteilyä hyödynnetään niin terveydenhuollossa, teollisuudessa kuin biokemian ja fysiologian tutkimuksissa.

Terveydenhuollossa säteilyn avulla ihmisiä voidaan tutkia ja hoitaa. Päämääränä voi olla esimerkiksi syöpäkasvaimen tuhoaminen tai oireiden lievittäminen. Isotooppihoidolla voidaan muun muassa hillitä kilpirauhasen liikatoimintaa.
 
Eläinröntgentutkimuksia tehdään sekä pieneläimille kuten esimerkiksi kissoille ja koirille tai suuremmille eläimille kuten esimerkiksi hevosille.

Teollisuudessa säteilyä hyödynnetään erityisesti materiaalien laadunvalvonnassa, mutta myös tehtaissa ja teollisuuslaitoksissa esimerkiksi säiliöidenpinnankorkeuden mittauksessa, paperin paksuuden ja koostumuksen seurannassa.

Radioaktiivisia isotooppeja käytetään merkkiaineena monissa biokemian ja fysiologian tutkimuksissa. Merkkiaineella "leimattujen" aineiden kulkeutumista seurataan radioaktiivisuusmääritysten avulla. Hiilen ja vedyn radioaktiivisilla isotoopeilla voidaan tutkia esimerkiksi ravinteiden kulkeutumista kasveihin.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollossa säteilyn avulla ihmisiä voidaan tutkia ja hoitaa. Ionisoivaa säteilyä käytetään röntgen- ja isotooppitutkimuksissa sekä sädehoidossa. Tutkimuksista aiheutuva säteilyaltistus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, mutta kuitenkin riittävänä tutkimuksen tavoitteen toteutumiseksi. Sädehoidon tavoitteena on hoitaa kohdetta säteilyttämällä sitä ulkoisesti tai sisäisesti. Päämääränä voi olla esimerkiksi syöpäkasvaimen tuhoaminen tai oireiden lievittäminen. Isotooppihoidolla voidaan muun muassa hillitä kilpirauhasen liikatoimintaa.  
Suomessa tehdään vuosittain tuhansia sydämen varjoainetutkimuksia

Toimenpideradiologiaa terveydenhuollossa. Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 sydämen varjoainetutkimusta.


Eläinröntgentoiminta


Eläinröntgentutkimuksia tehdään sekä pieneläimille kuten esimerkiksi kissoille ja koirille tai suuremmille eläimille kuten esimerkiksi hevosille.

Teollisuus

Teollisuudessa säteilyä hyödynnetään esimerkiksi materiaalien laadunvalvonnassa, säiliöiden pinnankorkeuden mittauksessa, paperin paksuuden ja koostumuksen seurannassa.

Teollisuusprosessien seurantaan käytettävät laitteet koostuvat radioaktiivista ainetta sisältävästä säteilylähteestä ja säteilyä mittaavasta ilmaisimesta. Kun säteilylähteen ja ilmaisimen välissä olevan aineen paksuus tai tiheys muuttuu, ilmaisimen havaitsema säteilyn määrä muuttuu. Ilmaisimelta saatavaa heikentynyttä tai voimistunutta signaalia voidaan käyttää prosessin ohjaamiseen.

Teollisuusradiografia on ainetta rikkomaton testausmenetelmä, jolla tarkastetaan mm. metallirakenteiden ja hitsaussaumojen virheettömyyttä. Periaate on sama kuin lääketieteellisessä kuvauksessa: Säteily läpäisee tutkittavan kappaleen ja valottaa sen taakse asetetun röntgenfilmin. Kehitetyssä filmissä näkyvät tummumat paljastavat materiaalin virheet. Radiografialaitteissa käytetään säteilyn synnyttämiseen joko suuritehoista röntgenlaitetta tai paksuimmille materiaaleille gammalähdettä tai lineaarikiihdytintä.

Radioaktiiviset merkkiaineet

Radioaktiivisia isotooppeja käytetään merkkiaineena monissa biokemian ja fysiologian tutkimuksissa. Merkkiaineella "leimattujen" aineiden kulkeutumista seurataan radioaktiivisuusmääritysten avulla. Hiilen ja vedyn radioaktiivisilla isotoopeilla voidaan tutkia esimerkiksi ravinteiden kulkeutumista kasveihin.