Mitä säteily on Mitä säteily on
Mitä säteily on

Radioaktiiviset aineet käyttäytyvät eri tavoin

Radioaktiiviset aineet käyttäytyvät eri tavoin

Radioaktiivisten aineiden imeytymiseen, pidättymiseen ja jakautumiseen eri elimiin ja kudoksiin sekä elimistöstä poistumiseen vaikuttavat niiden kemiallinen muoto, liukoisuus ja hiukkaskoko.

Nielemällä saatujen radionuklidien imeytyminen tapahtuu pääosin ohutsuolessa. Hengitettyjen hiukkasten kulkeutuminen ja tarttuminen hengityselinten eri osiin riippuu itse hiukkasten olomuodosta ja koosta. Keuhkoista osa hiukkasista kulkeutuu värekarvojen kuljettamana nieluun, minkä jälkeen ne käyttäytyvät kuin nielty aine.

Radioaktiivisista aineista cesium ja kalium kulkeutuvat pääosin ihmisen lihaksiin. Strontium kulkeutuu kalsiumin tavoin luustoon ja radioaktiivinen jodi kilpirauhaseen. Aineiden poistumiseen kehosta vaikuttaa niiden kiertokulku elimistössä. Poistumisnopeutta kehosta kuvataan biologisella puoliintumisajalla. Se on aika, jonka kuluessa puolet aineesta on erittynyt pois. Esimerkiksi cesium-137:n biologinen puoliintumisaika on aikuisella keskimäärin 110 päivää. Lapsilla biologiset puoliintumisajat ovat lyhyempiä kuin aikuisilla. Radioaktiivisen aineen määrä elimistössä vähenee erittymisen lisäksi myös radioaktiivisen hajoamisen seurauksena

Radioaktiivisten aineiden poistaminen kehosta on vaikeaa. Poistamiseen käytetyt aineet ovat varsin tehottomia ja lisäksi suurina määrinä myrkyllisiä. Poikkeuksen muodostaa radioaktiivinen jodi, jonka määrää kilpirauhasessa voidaan tehokkaasti pienentää nauttimalla ennakolta ei radioaktiivista jodia sisältäviä joditabletteja.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö