Mitä säteily on Mitä säteily on
Mitä säteily on

Elimistössä olevien radioaktiivisten aineiden määrittäminen

Elimistössä olevien radioaktiivisten aineiden määrittäminen

Tärkein menetelmä ihmisen kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden määrittämiseen on suora mittaus ihmisen radioaktiivisuuden mittauslaitteistolla. Siinä elimistössä olevat radioaktiiviset aineet määritetään kehon ulkopuolella olevilla säteilynilmaisimilla, nykyään puolijohdekiteillä.

STUKissa on kaksi ihmisten mittaukseen soveltuvaa laitteistoa, joista toinen on kiinteästi asennettu ja toinen sijoitettu kuorma-autoon, jotta mittauksia voitaisiin tehdä eri paikkakunnilla.

Kuorma-autoon sijoitettu ihmismittauslaitteisto

Kiinteästi asennettu ihmismittauslaitteisto on sijoitettu huoneeseen, jonka seinät ovat 15 sentin paksuista rautaa. Tällä tavoin pystytään vaimentamaan luonnon taustasäteilyä. Laitteisto painaa kaikkiaan noin 80 tonnia. Mittausaika on normaalisti noin 30 minuuttia. Mittauksen tuloksena on gammaspektri, jonka avulla ihmisessä olevat radioaktiiviset aineet voidaan tunnistaa ja määrittää niiden aktiivisuus ja jakautuma kehossa.  

Kokokehomittauslaite


Umpikorilla ja ilmastoinnilla varustettuun kuorma-autoon sijoitettu ihmismittauslaitteisto. Kuorma-autossa käytetään kevyempää taustasuojaa, joka painaa noin 2 000 kg.  Mittaus kestää tavallisesti 17 minuuttia.  Mittaus tuottaa gammaspektrin.

Suorilla mittausmenetelmillä voidaan havaita vain sellaiset aineet, jotka lähettävät gammasäteilyä. Säteilyn energian tulee olla niin suuri, että säteily ei kokonaan jää elimistöön, vaan osa siitä pääsee kehon ulkopuolelle ja voidaan siten havaita. Elimistöön joutuneet, pelkästään alfa- tai beetasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, on mitattava epäsuoralla menetelmällä. Tällöin niiden määrät mitataan eritteistä, yleensä virtsanäytteistä.

Mikäli radioaktiiviset aineet ovat laajalti levinneet elinympäristöön, voidaan väestön saamia määriä arvioida epäsuorasti myös analysoimalla elintarvikkeiden ja hengitysilman radioaktiivisuutta. Tämä menetelmä soveltuu parhaiten suurten ihmisryhmien saamien aktiivisuusmäärien arviointiin.

Kokokeholaskurilla mitattu gammaspektri


Suomalaisesta vuonna 1994 kokokeholaskurilla mitattu gammaspektri. Radioaktiivisen aineen tunnistus perustuu spektrissä näkyviin kullekin aineelle ominaisiin fotopiikkeihin. Niiden sisältämän tiedon perusteella voidaan myös aineen määrä ihmisessä laskea. Tässä spektrissä on Tšernobylin onnettomuudesta peräisin olevat cesium-137 (20 000 Bq) ja cesium-134 (900 Bq) sekä luonnon radioaktiivinen kalium-40 (3 800 Bq).

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö