Mitä säteily on Mitä säteily on
Mitä säteily on

Ihmisen radioaktiivisuus

Ihmisen radioaktiivisuus

Elinympäristössämme on sekä luonnollista että keinotekoista alkuperää olevia radioaktiivisia aineita. Ihmiseen ne kulkeutuvat ruuan, juomaveden tai hengitysilman mukana. Kehossa radioaktiiviset aineet altistavat ihmisen sisäiselle säteilylle.

Onnettomuustilanteissa osa iholle joutuneesta radioaktiivisesta aineesta voi imeytyä ihon tai haavojen kautta elimistöön ja aiheuttaa myös sisäistä säteilyannosta. Ihmisen elimistön radioaktiivisuutta voidaan mitata suoraan kokokeholaskurilla tai epäsuorasti ihmisen eritteistä. Ihmisen elimistössä olevan radioaktiivisuuden seuranta on osa ympäristön säteilyvalvontaa. 

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö