Ihmisen radioaktiivisuus

Ihmisen radioaktiivisuus

Elinympäristössämme on sekä luonnollista että keinotekoista alkuperää olevia radioaktiivisia aineita. Ihmiseen ne kulkeutuvat ruuan, juomaveden tai hengitysilman mukana. Kehossa radioaktiiviset aineet altistavat ihmisen sisäiselle säteilylle.

Onnettomuustilanteissa osa iholle joutuneesta radioaktiivisesta aineesta voi imeytyä ihon tai haavojen kautta elimistöön ja aiheuttaa myös sisäistä säteilyannosta. Ihmisen elimistön radioaktiivisuutta voidaan mitata suoraan kokokeholaskurilla tai epäsuorasti ihmisen eritteistä. Ihmisen elimistössä olevan radioaktiivisuuden seuranta on osa ympäristön säteilyvalvontaa.  

STUK tuottaa muun muassa säteilyn esiintymiseen ja suomalaisten säteilyaltistukseen liittyvää uutta tietoa. Lue lisää kehitys- ja tutkimushankkeista.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Maarit Muikku / Laboratorionjohtaja
    puh. +358975988509