Matkapuhelimet ja tukiasemat Matkapuhelimet ja tukiasemat
Matkapuhelimet ja tukiasemat

Terveyshaitoista ei ole näyttöä

Terveyshaitoista ei ole näyttöä

Kudosten lämpenemiseen perustuvat vaikutusmekanismit ovat hyvin tunnettuja ja tieteellisesti toteen osoitettuja. Matkapuhelimet lämmittävät kudoksia niin vähän, ettei lämpenemisestä ole terveydellistä haittaa. Matkapuhelimien radiotaajuisella säteilyllä on epäilty olevan muita haitallisia vaikutuksia, jotka eivät johdu kudosten liiallisesta lämpenemisestä. Näitä ei ole kuitenkaan voitu osoittaa tieteellisesti pätevissä tutkimuksissa. Mikäli muita haittavaikutuksia on, ne perustuvat johonkin toistaiseksi tuntemattomaan mekanismiin.

Radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista on tehty tuhansia tutkimuksia. Riippumattomat asiantuntijapaneelit kuten Euroopan komission alainen SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), WHO (World Health Organisation) ja ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ovat julkaisseet laajoja kirjallisuuskatsauksia radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista. Johtopäätökset on tiivistettävissä siten, että nykyiset enimmäisarvot alittavalla altistumisella ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia.

Lähellä enimmäisarvoja olevasta altistumisesta tarvitaan kuitenkin lisää tutkimustietoa lopullisten johtopäätösten tekemiseksi. Tällaista altistumista esiintyy käytännössä vain puhuttaessa matkapuhelimeen. Suurin tiedonpuute matkapuhelimiin liittyen on se, että yli 15 vuoden käytön terveysvaikutuksista ei ole saatavilla tietoa. Tästä johtuen esimerkiksi hitaasti kehittyvien syöpien lisääntyminen ei välttämättä ole vielä nähtävissä tilastoista.

Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC (International Agency for Research on Cancer) luokitteli radiotaajuisen säteilyn mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (luokka 2B) vuonna 2011. Luokitus perustuu matkapuhelinten käyttöä koskeviin tutkimuksiin (mm. Interphone). IARC:n mukaan on saatu rajallinen näyttö kahden aivokasvaintyypin (gliooma ja akustikusneurinooma) ja matkapuhelimen käytön välisestä yhteydestä. Muiden altistumistyyppien (mm. tukiasemien aiheuttamat taustakentät) sekä muiden syöpätyyppien osalta IARC katsoo, että näyttöä syöpävaarasta ei ole.