Sähköherkkyys

Jotkut ihmiset kokevat terveyttä haittaavia oireita tietyissä työ- tai elinympäristöissä, vaikka suurelle osalle ihmisistä sama ympäristö tai altistuminen ei aiheuta oireita. Oireisiin liitettyjä tekijöitä ovat muun muassa homeet, erilaiset kemikaalit ja hajusteet sekä sähkömagneettiset kentät.

Säteilyturvakeskus seuraa sähköherkkyyttä koskevan tutkimustiedon kehitystä ja ottaa tarvittaessa kantaa sähköherkkyyttä koskeviin kysymyksiin säteilysuojelun kannalta. STUK myös osallistuu aktiivisesti sosiaali- ja terveysministeriön kokoaman ympäristöherkkyyksiin perehtyvän koordinaatioverkoston toimintaan, jonka tarkoituksena on muun muassa lisätä tietoa ympäristöherkkyyksien esiintyvyydestä ja syistä sekä kehittää ympäristöherkkyyksien tutkimusmenetelmiä ja hoitokeinoja.

Jaa tämä sivu

Onko sinulla kysyttävää? Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Yhteyshenkilöt

Ei hakutuloksia