Matkapuhelimet ja tukiasemat Matkapuhelimet ja tukiasemat
Matkapuhelimet ja tukiasemat

Väestön altistuminen tukiasemien kentille on vähäistä

Väestön altistuminen tukiasemien kentille on vähäistä

Suuren peittoalueen tukiasemissa käytetään selvästi suurempia lähetystehoja kuin matkapuhelimissa. Suuritehoiset antennit tulee asentaa siten, että sivulliset eivät pääse niiden lähelle normaalioloissa. Sisätiloissa käytettävien pienten tukiasemien teho on yleensä samaa suuruusluokkaa kuin matkapuhelimen, joten ne voidaan asentaa turvallisesti lähemmäs ihmisiä. STUK ohjeisti vuonna 2014 matkapuhelinoperaattoreita tukiasema-antennien turvallisessa asentamisessa.

Väestön altistuminen tukiasemien kentille on vähäistä, koska säteilyn voimakkuus pienenee nopeasti, kun etäisyys antenniin kasvaa. Tyypillinen altistuminen tukiasemien kentille esimerkiksi asunnoissa on kymmenestuhannesosa ja enimmilläänkin sadasosia enimmäisarvosta. STUKin viimeisimmässä mittauskampanjassa (STUK-TR 16) selvitettiin radiotaajuiselle säteilylle altistumisen määrää tukiasemien lähellä olevissa asunnoissa. Altistuminen oli enimmillään noin puoli prosenttia enimmäisarvosta.

Talon katolla tai ulkoseinässä oleva tukiasema ei altista merkittävästi talon asukkaita, koska antennit säteilevät lähinnä vaakasuoraan eteenpäin. Antennit tulee suunnata siten, että altistuminen on myös naapuritaloissa selvästi alle raja-arvojen.

Tukiasema-antenneja rakennuksen katolla.Tukiasema kerrostalon katolla

Langaton tietoliikenne on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Siitä huolimatta ihmiset eivät altistu merkittävästi tukiasemien kentille. Eri järjestelmien (GSM, 3G, 4G) tukiasemat aiheuttavat samantasoisen altistuksen. Lisäksi paikallisten katveiden peittämiseen käytetään aiempaa enemmän hyvin pienitehoisia sisätila-antenneja.