Matkapuhelimet ja tukiasemat Matkapuhelimet ja tukiasemat
Matkapuhelimet ja tukiasemat

Matkapuhelin on merkittävin radiotaajuisen säteilyn lähde

Matkapuhelin on merkittävin radiotaajuisen säteilyn lähde

Matkapuhelimen ja tukiaseman välinen tietoliikenne on toteutettu radioaaltojen avulla. Osa radioaaltojen energiasta imeytyy kehoon, koska matkapuhelinta käytetään kehon lähellä. Radioaaltojen ainoa tieteellisesti todennettu vaikutus kudoksessa on lämpeneminen.

Matkapuhelimet eivät missään tilanteessa lämmitä kudoksia niin paljon, että siitä olisi terveydellistä haittaa. Täydellä teholla toimivan puhelimen radioaallot aiheuttavat enimmillään noin 0,3 asteen lämpötilan nousun aivojen pinnalla. Kehon lämpötila voi vaihdella normaalisti asteen verran ylös- ja alaspäin eli selvästi enemmän.

Matkapuhelin altistaa eniten, kun siihen puhutaan huonossa kentässä ja puhelin on korvalla. Muut käyttötavat aiheuttavat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta selvästi pienemmän altistumisen. Esimerkiksi internetiä selatessa tai pikaviestejä kirjoittaessa altistuminen on yleensä pientä, koska puhelin on kädessä kauempana kehosta ja laite lähettää tietoa vain harvoin. Altistuminen voi olla merkittävää, jos puhelinta pidetään taskussa ja samalla puhutaan hands free -laitteen avulla tai jaetaan verkkoyhteyttä puhelimelta muille laitteille kuten tablettitietokoneille (nk. tethering).

Altistuminen korvalla olevan matkapuhelimen säteilylle voi olla lähellä altistumisen enimmäisarvoja. Näin suuren altistumisen lähdettä ei ole ollut aiemmin elinympäristössä. Mahdollisten terveyshaittojen selvittäminen on tärkeää, koska lähes jokainen käyttää nykyään matkapuhelinta.