Matkapuhelimet ja tukiasemat

Matkapuhelimen ja tukiaseman välinen tietoliikenne on toteutettu radioaaltojen avulla. Osa radioaaltojen energiasta imeytyy kehoon, koska matkapuhelinta käytetään kehon lähellä. Suuren peittoalueen tukiasemissa käytetään selvästi suurempia lähetystehoja kuin matkapuhelimissa. Suuritehoiset antennit tulee asentaa siten, että sivulliset eivät pääse niiden lähelle normaalioloissa.

Matkapuhelinten valvonta

STUK valvoo markkinoilla olevien matkapuhelinten ja muiden radiotaajuista säteilyä käyttävien päätelaitteiden säteilyturvallisuutta testaamalla pistokokein eri puhelinmalleja ja laitteita. Mitattujen puhelinten ja päätelaitteiden SAR-arvot löytyvät STUK valvoo -osiosta.