Laserit Laserit
Laserit

Laserluokat

Laserluokat

Laserlaitteet jaetaan eri turvallisuusluokkiin numeroimalla ne siten, että laitteen vaarallisuus kasvaa järjestysnumeron kasvaessa: 1, 1M, 1C, 2, 2M, 3R, 3B ja 4. Luokkiin 1 ja 1M kuuluvat laitteet ovat käytännössä vaarattomia kun taas luokkaan 4 kuuluvat laserit voivat aiheuttaa pahoja silmä- ja ihovammoja.

Laservaroituskilpi.

Luokka 1

Luokkaan 1 kuuluvat laserit ovat heikkotehoisia ja ne toimivat UV-säteilyn, näkyvän valon ja infrapunasäteilyn aallonpituuksilla. Luokan 1 laserin lähettämä säteily ei aiheuta vaaraa eikä suojaustoimenpiteitä tarvita normaalissa käyttötilanteessa edes pitkillä altistusajoilla. Aallonpituusalueella 500–700 nm jatkuvatoimisen luokan 1 laserin suurin sallittu säteilyteho on 0,39 milliwattia. Lelut ovat tyypillisiä luokan 1 laserlaitteita.

Luokkaan 1 kuuluu myös laitteita, joissa lasersäde kulkee laitteen sisällä pääsemättä ulos, kuten esimerkiksi lasertulostimissa ja CD- sekä DVD-soittimissa. Nämä niin sanotut suljetut laitteet voivat sisältää ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvan laserin ja siksi niiden käyttöohjeissa on oltava varoitus, ettei suojakoteloa tai sen osaa saa avata. Tällaisten suljettujen laitteiden ylläpito- tai huoltotoimenpiteet saattavat vaatia erityisiä suojaustoimenpiteitä. Tämän vuoksi laitteiden huolto ja korjaustoimia ei saa tehdä omatoimisesti, vaan laite tulee toimittaa huoltoliikkeeseen, jossa ammattihenkilö avaa kotelon.

Luokka 1M

Luokkaan 1M kuuluvat laserit toimivat UV-säteilyn, näkyvän valon ja infrapunasäteilyn aallonpituuksilla. Jatkuvatoimisen luokan 1M laserin suurin sallittu säteilyteho on 500 mW (0,5 W). Luokkaan 1M kuuluvan laserin kokonaisteho tai pulssienergia ylittää yleensä sen, mitä on sallittu luokan 1 laserille, mutta lasersäde ei ole kapea, vaan se on levinnyt eli lasersäde hajoaa voimakkaasti tai sitä on levitetty optisesti. Täten vain pieni osa koko lasersäteestä voi mennä silmään. Tällaisessa tapauksessa altistumisrajat suojaamattomalle silmälle tai iholle eivät ylity. Luokkamerkinnässä oleva kirjain M tulee englanninkielisestä sanasta "magnification" (suurennus, suurennuskyky), joka viittaa siihen, että säteilyvaara on kuitenkin olemassa, jos sädettä katsotaan optisen apuvälineen, kuten kiikarin, kaukoputken tai suurennuslasien kautta. Mahdolliset vaaralliset optiset apuvälineet voidaan ilmoittaa laitteen varoitustekstissä tai laitteen valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeessa. Joissakin langattomissa tiedonsiirtojärjestelmissä käytetään luokkaan 1M kuuluvia lasereita.

Luokka 1C

Luokkaan 1C kuuluvat laitteet voivat aiheuttaa ihovaurioita, koska niiden tuottama säteily voi ylittää ihoaltistuksen enimmäisarvot. Laitteet on suunniteltu turvallisiksi silmille. Kirjain C viittaa englanninkieliseen sanaan "contact", kosketus, kontakti. Laitteita voidaan käyttää esimerkiksi ihon kosmeettiseen käsittelyyn ihokontaktissa. Luokan 1C laitteet voivat sisältää suuritehoisen luokan 3B tai 4 laserin.

Luokka 2

Luokkaan 2 kuuluvat laserit ovat pienitehoisia ja toimivat näkyvän valon aallonpituusalueella 400–700 nm. Jatkuvatoimisen luokan 2 laserin suurin sallittu säteilyteho on 1 mW. Silmän sulkeutumisrefleksin, jonka reagoimisaika on noin 0,25 sekuntia, katsotaan suojaavan silmää vaurioitumiselta. Säteily voi aiheuttaa vaurion vain, jos säde suunnataan suoraan silmään ja katsomista säteeseen pitkitetään tietoisesti. Viivakoodin lukijat ja Suomessa hyväksyttävät laserosoittimet ovat luokan 2 lasereita.

Luokka 2M

Luokkaan 2M kuuluvat laserit toimivat näkyvän valon aallonpituusalueella kuten luokan 2 laitteet. Jatkuvatoimisen luokan 2M laserin suurin sallittu säteilyteho on sama kuin luokalla 1M eli 500 mW. Luokan 2M laserien kokonaisteho tai pulssienergia ylittää yleensä sen, mitä on sallittu luokan 2 lasereille, mutta lasersäde ei ole kapea, vaan se on levinnyt kuten luokan 1M lasereilla. Luokan 2M laser voi siis aiheuttaa silmävaurion vain, jos säteeseen katsomista pitkitetään tietoisesti tai jos sädettä katsotaan säteilyä keräävän optisen apuvälineen kautta. Kuten luokan 1M tapauksessa mahdolliset vaaralliset optiset apuvälineet voidaan ilmoittaa laitteen varoitustekstissä tai laitteen valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeessa. Esimerkiksi rakennustöissä käytetään taso- ja suuntauslasereita, jotka kuuluvat luokkaan 2M.

Luokka 3R

Luokka 3R käsittää laserit, joiden säteily voi ylittää viisinkertaisesti luokan 1 (näkymätön säteily) ja luokan 2 (näkyvä valo) laserien emissiorajat. Näkyvän valon aallonpituusalueella toimivien luokan 3R laserien suurin sallittu säteilyteho on siis 5 mW. Vaikka suojaamattoman silmän altistuksen enimmäisarvot ylittyvät, sisältävät ne sellaisen turvamarginaalin, että vahinkoja ei käytännössä esiinny luokan 3R lasereilla. Kuitenkin periaatteessa suoraan silmään osuva säde tai säteen heijastuminen sileästä pinnasta voi aiheuttaa pysyvän vaurion silmässä. Jotkut rakentamisen mittauksessa käytettävät laserit kuuluvat luokkaan 3R.

Luokka 3B

Luokka 3B käsittää laserit, joiden säteily ylittää luokan 3R emissiorajat. Jatkuvatoimisen luokan 3B laserin suurin sallittu säteilyteho on 500 mW. Luokkaan 3B kuuluvan laserin suora ja peiliheijastunut säde on aina vaarallinen silmille. Luokan 3B laser voi aiheuttaa pieniä ihovaurioita. Muun muassa tutkimuksessa käytetään usein luokan 3B lasereita.

Varoituskilpi. Kilvessä tekstit VAARA - LASERSÄTEILYÄ, Älä katso säteeseen, Luokan 3B laser.

Luokka 4       

Luokka 4 käsittää laserit, joiden säteily ylittää muiden luokkien emissiorajat. Luokan 4 lasereiden voimakkuudelle ei ole ylärajaa. Luokan 4 laserin säde on niin voimakas, että se voi polttaa iholle palovamman hetkessä. Silmä voi vaurioitua jopa hajaheijastuksesta. Suuritehoinen lasersäde voi sytyttää puun tai kankaan tuleen. Esimerkiksi laserkirurgiassa, metallin leikkauksessa ja yleisöesityksissä käytetään usein luokan 4 lasereita.

Muualla palvelussa

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: