Laserit Laserit
Laserit

Laserit valokaapeleissa

Laserit valokaapeleissa

Normaalisti optisessa kuituverkossa lasersäteily on suljettu kuitujen ja päätelaitteiden sisään. Tällaiset järjestelmät eivät sisällä yksittäisiä kokonaisuuksia, jotka voitaisiin tunnistaa laserlaitteeksi ja luokitella perinteisellä tavalla. Erilaiset vikatilanteet, kuten kaapelin irtoaminen tai rikkoutuminen, voivat kuitenkin aiheuttaa vaaratilanteen, jossa lasersäteilylle voi altistua hyvinkin kaukana itse lasersäteilyn lähteestä.

Koska teho jakautuu verkossa useisiin kuituihin ja koska verkossa voidaan käyttää kuituvahvistimia, vikatilanteesta aiheutuva vaara riippuu siitä, missä osassa kuituverkkoa se tapahtuu.

Optisten kuitujen sijaintipaikkojen turvallisuuden arvioimiseksi on määritelty vaaratasot 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B ja 4. Määritys tehdään paikoissa, joissa lasersäteilyn kohteeksi voi joutua melko ennakoitavasti, esimerkiksi kaapelin irrottamisesta tai käyttäjän virheestä johtuvassa tilanteessa, komponentin mahdollisen rikkoutumisen tai irtoamisen yhteydessä. Laseremissiota arvioidaan samalla tavalla kuin laserlaitteen säteilytehoa arvioitaisiin luokittelutarkoitukseen.

Sijaintipaikat on määritelty myös sen mukaan onko niihin valvottu, rajoitettu tai rajoittamaton pääsy. Valvottua paikkaa, esimerkiksi kytkentäkeskuksia, voivat käyttää ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet riittävän koulutuksen laserturvallisuudessa ja ne, jotka suorittavat systeemin huoltotöitä. Rajoitettu paikka on sellainen, että se ei ole yleisölle avoin.

Sallitut vaaratasot eri optisten kuitujen sijaintipaikoissa ovat seuraavat:

  • vaaratasot 1, 1M, 2, 2M, 3R tai 3B valvotussa paikassa
  • vaaratasot 1, 1M, 2, 2M tai 3R rajoitetussa paikassa
  • vaaratasot 1, 1M, 2, tai 2M rajoittamattomassa paikassa

Optisissa kaapeleissa tulee olla asianmukaiset merkinnät, jotta ne voidaan erottaa sähkökaapeleista. Jos kuidussa on useita aallonpituuksia, ne pitää arvioida samalla tavalla kuin yksittäiset laserlähteet.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: