Laserien maahantuonti

Laserien maahantuonti

Euroopan unionin (EU) markkinoilla olevien laitteiden tulee täyttää niitä koskevat turvallisuusvaatimukset. EU:n sisältä laitteita ostettaessa tämä ei aiheuta yksityisen kuluttajan kannalta vaatimuksia. Jos kuitenkin laitteita tilataan EU:n ulkopuolelta, on laitteen maahantuoja vastuussa siitä, että laite täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset. Tämä koskee myös yksityishenkilöiden suorittamaa maahantuontia.

Lasereiden maahantuontiin ei tarvita lupaa. Maahantuotavien laserien tulee olla turvallisia ja täyttää niitä koskevat vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laserlaitteelle on määritetty turvallisuusluokka standardin EN 60825-1 mukaan ja laite täyttää tässä standardissa määritetyt turvallisuusvaatimukset. Joillekin laitteille, esimerkiksi lääkinnällisille laitteille ja laserkäsittelykoneille, on vielä erikseen omia laitestandardeja.

Laserlaitteet voivat olla sähkölaitteita, koneita tai vaikkapa lääkinnällisiä laitteita. Niiden maahantuontia koskevat vaatimukset vastaavat saman tuoteryhmän maahantuontia koskevia vaatimuksia, joihin löytyy hyvää opastusta Tukesin, työsuojelun ja Valviran verkkosivuilta. Laitteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan yleensä vaatimustenmukaisuusvakuutuksella sekä tarvittaessa laitestandardien mukaan tehdyillä testausraportilla, jossa osoitetaan, että laite täyttää standardin vaatimukset.

Laserosoittimet

Suomessa laserosoitin saa kuulua turvallisuusluokkaan 1 tai 2. Laserosoittimen suurin sallittu teho on tällöin 1 mW. Kokonaisuutena asennettavassa audiovisuaalisessa laitteistossa saa kuitenkin käyttää hieman suurempitehoisia laserosoittimia. Nämä laserosoittimet voivat olla luokan 3R lasereita, joiden suurin teho on 5 mW.

Näitä tehokkaammat lasersoittimet ovat vaarallisia eikä niiden maahantuonti ole sallittua.

Laserkomponentit

Laserkomponenteille ei ole säteilyturvallisuusvaatimuksia eikä maahantuontirajoituksia. Kun komponenteista tehdään toimiva laite, on laitteen valmistaja vastuussa laitteen turvallisuudesta.

Laserkaivertimet

Laserkaivertimet, -leikkurit ja muut laserin avulla ainetta työstävät laitteet ovat koneita ja niille on koneita koskevat vaatimukset. Yleisen laserlaitteita koskevan standardin EN 60825-1 lisäksi niitä koskevat laserkäsittelykoneita käsittelevät SFS-EN ISO 11553 standardit.

Joihinkin 3D–tulostimiin ja leikkureihin voidaan liittää lisäosana laserleikkuupää tai käyttäjä voi itse haluta liittää laitteeseen lasertyöstökomponentin. Kun alkuperäistä laitetta muutetaan, tulee muutoksen tekijästä yleensä laitteen valmistaja, joka vastaa siitä, että laite on turvallinen. Lasertyöstöön kykenevät laserit ovat tehokkaita ja aina mahdollisesti vaarallisia, joten laitteiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.