Laserit Laserit
Laserit

Laserien maahantuonti

Laserien maahantuonti

EU:n markkinoilla olevien laitteiden tulee täyttää niitä koskevat turvallisuusvaatimukset. EU:n sisältä laitteita ostettaessa tämä ei aiheuta yksityisen kuluttajan kannalta vaatimuksia, mutta jos laitteita tilataan EU:n ulkopuolelta, on laitteen maahantuoja vastuussa siitä, että laite täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset. Tämä koskee myös yksityishenkilöiden suorittamaa maahantuontia.

Lasereiden maahantuontiin ei tarvita lupaa. Maahantuotavien laserien tulee olla turvallisia ja täyttää niitä koskevat vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laserlaitteelle on määritetty turvallisuusluokka standardin EN 60825-1 mukaan ja laite täyttää tässä standardissa määritetyt turvallisuusvaatimukset. Joillekin laitteille, esimerkiksi lääkinnällisille laitteille ja laserkäsittelykoneille, on vielä erikseen omia laitestandardeja.

Laserlaitteet voivat olla sähkölaitteita, koneita tai vaikka lääkinnällisiä laitteita. Tällöin niiden maahantuontia koskevat vaatimukset vastaavat saman tuoteryhmän maahantuontia koskevia vaatimuksia joihin löytyy hyvää opastusta tukesin, työsuojelun ja Valviran verkkosivuilta. Laitteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan yleensä vaatimustenmukaisuusvakuutuksella sekä tarvittaessa laitestandardien mukaan tehdyillä testausraportilla, jossa osoitetaan että laite täyttää standardin vaatimukset.

Lasereiden maahantuonti: laserosoittimet, laserkomponentit ja laserkaivertimet