Kodin ja toimiston säteilevät laitteet Kodin ja toimiston säteilevät laitteet
Kodin ja toimiston säteilevät laitteet

Radioaktiivisia aineita kelloissa, kameran linsseissä ja jalokivissä

Radioaktiivisia aineita kelloissa, kameran linsseissä ja jalokivissä

Erilaisissa kuluttajatuotteissa saattaa esiintyä vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita.

Kellojen ja kompassien valoväreissä saattaa olla tritiumia, joskus myös prometium 147:ää. Aikaisemmin käytettiin radium 226:ta, mutta jo vuosia sitten gammasäteilevä radium on korvattu pehmeillä beta-säteilijöillä. Vanhoissa kelloissa voi olla vielä radiumia. Itsevalaisevissa navigointilaitteissa ja lentokoneitten exit-kilvissä käytetään tritiumia kapseloituna kaasuna.

Joissakin lampuissa käytetään pieniä määriä radioaktiivista ainetta parantamaan lampun syttymis- ja muita ominaisuuksia. Tällaisia kaasupurkauslamppuja käytetään pääasiassa ammatti- ja erikoisvalaistuksessa. Käyttökohteita ovat suuret julkiset tilat kuten stadionit, rautatieasemat tai ostoskeskukset. Yhtenä sovelluksena ovat myös autojen ksenonlamput. Lampuissa käytettävät radioaktiiviset aineet ovat toriumia (Th-232), kryptonia (Kr-85) tai tritiumia (H-3). Yhdessä lampussa radioaktiivisen aineen määrä on tyypillisesti muutamasta becquerelistä muutamaan sataan becquereliin. Käytännössä lampun sisältämää radioaktiivisuutta ei voi havaita tavallisella säteilymittarilla, eikä se aiheuta käyttäjille säteilyaltistusta.

Radioaktiivisia aineita lisätään joihinkin tuotteisiin, ei niiden radioaktiivisuuden, vaan aineiden muitten ominaisuuksien vuoksi. Luonnon toriumia, joka on radioaktiivinen alkuaine, käytetään tällä lailla kahdestakin syystä. Kameroiden ja kiikarien linsseissä torium muuttaa linssien optisia ominaisuuksia. Sitä voi käyttää myös linssien sävyttämiseen. Mökillä käytettävien petromaks-lamppujen hehkusukissa käytetään torium-oksidia valon miellyttävän värin vuoksi. Hitsauspuikoissa torium helpottaa syttymistä ja pidentää elektrodin ikää. Posliiniteollisuudessa on käytetty uraanin ja toriumin suoloja joittenkin tiettyjen värisävyjen aikaansaamiseksi. Nykyään näiden väriaineiden käytöstä on lähes kokonaan luovuttu.

Iki-ihanat jalokivetkin saattavat pitää sisällään pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Jalokiviä säteilytetään usein joko gammasäteilyllä tai neutronisäteilyllä, jotta niihin saadaan kauniimmat ja syvemmät värit. Nimenomaan neutronisäteily synnyttää kivissä radioaktiivisia aineita. Jalokiviä varastoidaan yleensä muutama kuukausi ennen myyntiä, jolloin suurin osa aktiivisuudesta on puoliintunut pois.

Luonnon radioaktiivisuutta (uraania, toriumia ja kaliumia) saattaa olla tavallista suurempina pitoisuuksina esimerkiksi fosfaattilannoitteissa ja rakennusmateriaaleissa. Terveyssuolat sisältävät kalium 40:tä, koska niissä suolan normaali natrium on korvattu kaliumilla, jossa on mukana aina vähän kalium 40:tä.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö