Kodin ja toimiston säteilevät laitteet Kodin ja toimiston säteilevät laitteet
Kodin ja toimiston säteilevät laitteet

Koulujen langattomista verkoista ei tarvitse huolestua

Koulujen langattomista verkoista ei tarvitse huolestua

Koulujen langaton viestintä toteutetaan useimmiten radioaaltoja hyödyntävän langattoman lähiverkon eli WLANin avulla. Langattoman lähiverkon käyttöä ei tarvitse rajoittaa kouluissa säteilyturvallisuussyiden takia.

Langattoman viestinnän menetelmiä käytetään yhä enemmän koulujen opetuksessa. Internetistä haetaan ja sinne tallennetaan tietoa. Netin käyttö on arkipäivää kouluissa, ja tieto- ja viestintätekniikan osaaminen kuuluu nyky-yhteiskunnassa tarvittaviin kansalaistaitoihin.

Koulujen langaton viestintä toteutetaan useimmiten radioaaltoja hyödyntävän langattoman lähiverkon eli WLANin (Wireless Local Area Network) avulla. Oppilaan päätelaitteena toimiva kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin muodostaa yhteyden käytävälle tai luokkahuoneeseen sijoitettuun WLAN-tukiasemaan. Näin päätelaite saadaan yhdistettyä internetiin tai toisiin verkkolaitteisiin.

WLAN-laitteiden lähetystehot ovat pieniä ja radiotaajuisen säteilyn voimakkuus heikkenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Tästä johtuen langaton lähiverkko altistaa radiotaajuiselle säteilylle hyvin vähän. Altistuminen jää selvästi enimmäisarvoja pienemmäksi, vaikka kaikki luokan oppilaat käyttäisivät samanaikaisesti langatonta verkkoa. Näin heikolla altistumisella ei ole nykytiedon mukaan haitallisia terveysvaikutuksia, vaikka se olisi pitkäkestoista.

Langattoman lähiverkon käyttöä ei tarvitse rajoittaa kouluissa säteilyturvallisuussyiden takia. Oppilaiden altistumista voidaan kuitenkin helposti pienentää entisestään sijoittamalla WLAN-tukiasemat järkevästi. Jo puolen metrin etäisyydellä tukiasemasta altistuminen on enimmilläänkin noin sadasosan enimmäisarvosta.