Kodin ja toimiston säteilevät laitteet Kodin ja toimiston säteilevät laitteet
Kodin ja toimiston säteilevät laitteet

Etäluettavien sähkömittareiden säteily on vähäistä

Etäluettavien sähkömittareiden säteily on vähäistä

Sähkömittarin avulla mitataan kiinteistön sähkönkulutusta. Suurin osa Suomen sähkömittareista on valtioneuvoston asetuksen (66/2009) mukaisesti vaihdettu etäluettaviksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

Etäluettavissa (kaukoluettavissa) sähkömittareissa käytetään erilaisia tiedonsiirtotekniikoita

Kaupunki- ja esikaupunkialueilla sähkömittarit muodostavat yleensä noin sadan laitteen mittausverkoston, jonka sähkönkulutustiedot lähetetään keskittimeltä sähköyhtiölle matkapuhelinverkon välityksellä. Tiedonsiirto mittareiden ja keskittimen välillä hoidetaan langattomasti, sähköverkon välityksellä (ns. plc-yhteys, Power line communication) tai tiedonsiirtoväylää pitkin. Langattomaan tiedonsiirtoon voidaan käyttää erilaisia lyhyen kantaman radiotekniikoita. Tiedonsiirtoväylää voidaan käyttää kohteissa, joissa mittarit ovat lähellä toisiaan kuten kerrostalojen sähkötiloissa.

Haja-asutusalueilla mittausverkostoon kuuluu vain muutama keskittimeen kytketty sähkömittari, tai yksittäisen asunnon etäluettava mittari lähettää sähkönkulutustiedot suoraan sähköyhtiölle matkapuhelinverkon välityksellä.

Etäluettavien mittareiden tiedot lähetetään keskittimeltä sähköyhtiölle tekstiviestin tyyppisenä lähetteenä yleensä kerran tunnissa tai kerran vuorokaudessa. Lähetysajat ovat muutamia sekunteja kerrallaan ja suurin lähetysteho on yleensä 1 watti (W) eli samansuuruinen kuin matkapuhelimella. Langattomassa tiedonsiirrossa mittareilta keskittimelle käytetään enintään 50 milliwatin (mW) lähetystehoa. Sekä keskitin, että yksittäiset sähkömittarit säteilevät vain lähettäessään tietoa.

Keskittimen lähettämän säteilyn määrä on verrattavissa tilanteeseen, jossa matkapuhelimella lähetetään tekstiviesti. Yksittäisen mittarin lähettämän säteilyn määrä on vielä huomattavasti tätä pienempi. Sähkömittari sijaitsee joko kellarissa, teknisessä tilassa tai asuinhuoneistossa seinällä, joten sen aiheuttama altistuminen on lähetyksen hetkelläkin paljon vähäisempää kuin kehon lähellä pidettävän matkapuhelimen. Jo 30 senttimetrin etäisyys mittarista vaimentaa säteilyn sadanteen osaan. Etäluettavan sähkömittarin säteilystä ei tarvitse olla huolissaan.

On jonkin verran tapauksia, joissa etäluettavan mittarin ja keskittimen välinen plc-yhteys on aiheuttanut häiriöitä joihinkin sähkölaitteisiin esimerkiksi valojen himmennyskatkaisimiin. Tämä ei aiheuta ylimääräistä altistusta radiotaajuiselle säteilylle tai magneettikentille vaan kyseessä on sähkölaitteiden yhteensopivuuteen liittyvä ongelma. Silloin on syytä ottaa yhteyttä mittarin asentaneeseen yhtiöön vian korjaamiseksi.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: