Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia toukokuussa 2013

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia toukokuussa 2013

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kuusijoki 28.5.2013 0,04 1,6
Ojavesi, Kuusijokea lähellä oleva 28.5.2013 0,03 1,2
Vesi, Kärsälampi lähtevä 28.5.2013 0,03 1,1
Vesi, Kalliojoki 28.5.2013 <0,03 0,58
Vesi, Urkinpato kiertopumpun putki 28.5.2013 5,0 200
Vesi, Kortelampi, yläosa 28.5.2013 9,2 370
Vesi, Kortelampi, alaosa 28.5.2013 8,0 320
Vesi, avolouhos pinnalta otettu näyte 28.5.2013 5,7 230
Vesi, avolouhos 2 m syvyydeltä otettu näyte 28.5.2013 25 1000
Vesi, avolouhos 5 m syvyydeltä otettu näyte 28.5.2013 25 1000
Vesi, avolouhos 10m syvyydeltä otettu näyte 28.5.2013 25 1000
Vesi, avolouhos 12 m syvyydeltä otettu näyte 28.5.2013 25 1000
Vesi, Kipsisakka-allas 2 28.5.2013 23 930
Vesi, Kipsisakka-allas 3 28.5.2013 6,0 240
Vesi, Kipsisakka-allas 5-6 28.5.2013 20 800
Vesi, Majavapadon allas yläosa 28.5.2013 7,2 290
Vesi, Majavapadon allas alaosa 28.5.2013 1,7 70
Vesi, Majavapadon purkuputki 28.5.2013 2,1–2,4 86–96
Ojavesi, Majavapadon puhdasvesi 28.5.2013 <0,03 0,24
Vesi, neutralointiaseman kautta tuleva, Vuoksen vesistöön lähtevä 28.5.2013 0,08 3,1

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Tuhkajoki 27.5.2013 <0,03 0,36
Vesi, Kalliojärvi 29.5.2013 <0,03 0,90
Vesi, Salmisen puro 28.5.2013 <0,03 0,84
Vesi, Viitapuro 27.5.2013 <0,03 0,70
Vesi, Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välinen puro 28.5.2013 <0,03 0,32
Vesi, Ylä-Lumijärvi, pinnalta otettu näyte 28.5.2013 0,03 1,2
Ojavesi, Ylä-Lumijärven vieressä 29.5.2013 <0,03 0,09
Ojavesi, Ylä-Lumijärven länsipuoli 29.5.2013 0,06 2,3
Vesi, Ylä-Lumijärvi, Lumijoen puoli 29.5.2013 0,06 2,4
Vesi, Lumijoki 29.5.2013 0,03–0,04 1,4–1,8
Vesi, Lumijoki keskimmäinen piste 27.5.2013 <0,03 0,83
Vesi, Lumijärvi 29.5.2013 <0,03 0,19
Vesi, Kivijärvi 27.5.2013 <0,03 0,49
Vesi, Pappilan kaivo 27.5.2013 <0,03 0,03

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt