Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2014

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2014

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kuusilampi lähtevä 23.1.2014 0,13 5,2
Vesi, Kärsälampi lähtevä 23.1.2014 <0,03 0,66
Vesi, Kalliojoki 23.1.2014 <0,03 0,68
Vesi, Torrakkopuro lähtevä 23.1.2014 0,04 1,8
Vesi, Kortelampi neutralointiasema lähtevä 23.1.2014 0,03 1,2
Vesi, avolouhos, kierrätetty vesi 2-3 m syvyydestä 23.1.2014 40 1600
Vesi, Salminen, pinnalta otettu näyte 22.1.2014 0,03 1,1
Vesi, Salminen, 2 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 10 400
Vesi, Salminen, 4 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 17,5 700
Vesi, Salminen, 5 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 16,7 670
Vesi, Latosuo 23.1.2014 <0,03 0,36

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Vesi, Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte 22.1.2014 <0,03 0,31
Vesi, Kalliojärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 <0,03 0,79
Vesi, Kalliojärvi, 2 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 0,03 1,2
Vesi, Kalliojärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 0,97 39
Vesi, Kalliojärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 1,1 43
Vesi, Kalliojärvi, 5 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 1 40
Vesi, Salmisen puro 21.1.2014 <0,03 0,90
Vesi, Viitapuro 24.1.2014 <0,03 0,51
Vesi, Ylälumijärvi, pinnalta otettu näyte 23.1.2014 <0,03 0,32
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 22.1.2014 <0,03 0,64
Vesi, Lumijärvi, pinnalta otettu näyte 24.1.2014 <0,03 <0,01
Vesi, Lumijärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 24.1.2014 <0,03 0,69
Vesi, Kivijärvi, pinnalta otettu näyte 22.1.2014 <0,03 0,18
Vesi, Kivijärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 <0,03 0,24
Vesi, Kivijärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 <0,03 0,54
Vesi, Kivijärvi, 5 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 0,07 2,7
Vesi, Kivijärvi, 7 m syvyydeltä otettu näyte 22.1.2014 0,07 2,7
Vesi, Pappilan kaivo 23.1.2014 <0,03 <0,01

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt