Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2013

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2013

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Kipsisakka-allas, lohko 5-6 16.1.2013 95 3800
Majavapadon yläosa, pinnalta otettu näyte 16.1.2013 3,5 140
Majavapadon alaosa, pinnalta otettu näyte 16.1.2013 6,5 260
Majavapadon alaosa, 2 m syvyydestä otettu näyte 16.1.2013 145 5800
Majavapadon purkuputki 2 16.1.2013 102 4100
Vesi, Majavapadon laskupuro 16.1.2013 130 5200
Urkinpato, pinnalta otettu näyte 16.1.2013 23 900
Ojavesi, Majavapadon puhdasvesioja 16.1.2013 0,05 2
Kortelampi yläosa, pinnalta otettu näyte 16.1.2013 18 720
Kortelampi alaosa, pinnalta otettu näyte 16.1.2013 28 1100
Kortelampi alaosa, 2,5 m syvyydestä otettu näyte 16.1.2013 45 1800
Avolouhos, pinnalta otettu näyte 16.1.2013 4,8 190
Avolouhos, 0,5 m syvyydestä otettu näyte 16.1.2013 48 1900
Avolouhos, 2 m syvyydestä otettu näyte 16.1.2013 45 1800
Avolouhos, 5 m syvyydestä otettu näyte 16.1.2013 45 1800
Avolouhos, 10 m syvyydestä otettu näyte 16.1.2013 45 1800
Avolouhos, 12 m syvyydestä otettu näyte 16.1.2013 45 1800
Kuusijoki 16.1.2013 <0,03 <1
Vesi, Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välinen alue 16.1.2013 <0,03 <1
Kärsälampi, lähtevä vesi 16.1.2013 <0,03 <1

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte 15.1.2013 0,05 2
Kalliojärvi, 0,5 m syvyydestä otettu näyte 15.1.2013 0,08 3
Kalliojärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte 15.1.2013 1,1 43
Kalliojärvi, 2 m syvyydestä otettu näyte 15.1.2013 0,4 16
Kalliojärvi, 2,5 m syvyydestä otettu näyte 15.1.2013 0,2 7
Salmisen purovesi 17.1.2013 0,08 3
Viitapuro 17.1.2013 0,05 2
Tuhkajoki 17.1.2013 <0,03 <1
Pappilan kaivovesi 17.1.2013 <0,03 <1

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue – eteläpuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Ylä-Lumijärvi, pinnalta otettu näyte 16.1.2013 5,3 210
Lumijoki, keskimmäinen piste 17.1.2013 0,2 7

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt