Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syyskuussa 2018

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syyskuussa 2018

Näytteet kaivosalueelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi, Keskusvedenpuhdistamo, lähtevä 5.9.2018 <0,03 1,1
Vesi,  Keskusvedenpuhdistamo, tuleva 5.9.2018 0,35 14
Vesi,   Kipsisakka-allas, lähtevä 5.9.2018 0,04 1,5
Vesi,  Kortelampi, suotovesi 5.9.2018 0,47 19
Vesi,  Puhdasvesioja, Lumelan pato 5.9.2018 0,25 10
Vesi,  Lumelan pato, lähtevä 5.9.2018 <0,03 1,4
Vesi,  Kalliojoki 5.9.2018 <0,03 0,19
Vesi,  Sivukivialue KL2, DP5 allas kiertopumppaus 5.9.2018 35 1400
Vesi,  Sivukivialue KL2, kalvojen päällinen vesi, DP5 5.9.2018 65 2600
Vesi,  Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP4 5.9.2018 <0,03 0,54
Vesi,  Sivukivialue KL2, keruuvesi, DP4 5.9.2018 1,5 60
Vesi,  Kivipuro, yläosa (selkeytys DP4, lähtevä) 5.9.2018 0,45 18
Vesi,  Geotuubikenttä 1, keruuvesi 5.9.2018 <0,03 1,1
Vesi, Latosuon läntinen ohitusoja 4.9.2018 <0,03 0,57
Vesi,  Härkäpuro 4.9.2018 <0,03 1,0

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi,  Lumijoki silta 4.9.2018 <0,03 0,29
Vesi,  Pappilan kaivo 4.9.2018 <0,03 0,02
Vesi,  Viitapuro 4.9.2018 <0,03 0,43
Vesi,  Salmisenpuro 4.9.2018 <0,03 0,61
Vesi,  Tuhkajoki 4.9.2018 <0,03 0,11
Vesi,   Kivipuro 4.9.2018 1,5 62
Vesi,  Pirttipuro 4.9.2018 <0,03 0,2
Vesi,  Talvijoki, Myllykoski 4.9.2018 <0,03 1,3
Vesi,  Talvijoki, yläjuoksu 4.9.2018 <0,03 0,26