Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syys-lokakuussa 2019

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syys-lokakuussa 2019

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Mittausepävarmuus
(µg/l)
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, lähtevä 17.9.2019 0,2 8 1,6
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, tuleva 17.9.2019 6,0 240 50
Vesi, Kipsisakka-allas, lähtevä 17.9.2019 0,2 8,2 1,6
Vesi, Kortelampi suotovesi 17.9.2019 0,32 13 3
Vesi, Puhdasvesioja Lumelan pato 17.9.2019 <0,03 0,37 0,07
Vesi, Lumelan pato lähtevä 17.9.2019 0,12 4,7 0,9
Vesi, Avolouhoksen eteläinen varoallas (DP0) 17.9.2019 0,37 15 3
Vesi, Kalliojoki 17.9.2019 <0,03 0,14 0,03
Vesi, Latosuo lähtevä purkuputki 17.9.2019 <0,03 0,51 0,1
Vesi, Härkäpuro 18.9.2019 0,1 4 0,8
Vesi, Sivukivialue KL2, suotovesi (DP5) 17.9.2019 167 6700 1300
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavesi (DP5) 17.9.2019 0,27 11 2
Vesi, DP5-altaan salaojavesi 17.9.2019 0,11 4,3 0,9
Vesi, Sivukivialue KL2, suotovesi (DP4) 17.9.2019 85 3400 700
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavesi (DP4) 17.9.2019 3,0 120 20
Vesi, DP4-altaan salaojavesi 17.9.2019 0,1 4,1 0,8
Vesi, DP4 lähtevä (menee DP0) 17.9.2019 25 1000 200
Pohjavesi, TF1 putki 17.9.2019 72 2900 600
Pohjavesi, TF2 putki 17.9.2019 45 1800 400
Pohjavesi, P7 17.9.2019 0,05 2,1 0,4
Pohjavesi, P8 17.9.2019 12 480 100
Pohjavesi, VA3 17.9.2019 0,03 1,2 0,2
Pohjavesi, P9 23.10.2019 0,08 3,2 0,6
Pohjavesi, VA1 23.10.2019 0,08 3,3 0,7
Pohjavesi, VA2 23.10.2019 <0,03 0,94 0,19
Pohjavesi, VA3 23.10.2019 <0,03 0,71 0,14
Pohjavesi, VA4 23.10.2019 <0,03 0,73 0,15
Pohjavesi, VA5 23.10.2019 <0,03 0,31 0,06
Pohjavesi, VA6 23.10.2019 <0,03 0,15 0,03

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Mittausepävarmuus
(µg/l)
Vesi, Lumijoki silta 18.9.2019 <0,03 0,25 0,05
Vesi, Pappilan kaivo 18.9.2019 <0,03 0,02 0,01
Vesi, Viitapuro 18.9.2019 <0,03 0,33 0,07
Vesi, Salmisenpuro 18.9.2019 <0,03 0,53 0,11
Vesi, Tuhkajoki 18.9.2019 <0,03 0,12 0,02
Vesi, Kivipuro 18.9.2019 <0,03 0,42 0,1
Vesi, Pirttipuro 18.9.2019 <0,03 0,13 0,03
Vesi, Talvijoki, Myllykoski 18.9.2019 <0,03 0,24 0,05