Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2018

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi,  Kortelampi, padon suotovesi 7.11.2018 0,45 18
Vesi,   Puhdasvesioja, Lumelan pato 7.11.2018 <0,03 0,27
Vesi,  Lumelan pato lähtevä 7.11.2018 0,27 11
Vesi,  Kalliojoki 7.11.2018 <0,03 0,22
Vesi,  Latosuo lähtevä purkuputki 7.11.2018 <0,03 1,2
Vesi,  Latosuon läntinen ohitusoja 7.11.2018 <0,03 0,45
Vesi,  Sivukivialue KL2, kiertovesi, DP5 7.11.2018 37 1500
Vesi,  Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP5 7.11.2018 0,17 7
Vesi,  Sivukivialue KL2, suotovesi, DP5 7.11.2018 87 3500
Vesi,  Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP4 7.11.2018 0,04 1,6
Vesi,  Sivukivialue KL2, keruuvesi, DP4 7.11.2018 1,5 60
Vesi,  Sivukivialue KL2, suotovesi, DP4 7.11.2018 18 730
Vesi,  Härkäpuro 7.11.2018 <0,03 0,81

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani µg/l
Vesi,  Lumijoki silta 7.11.2018 <0,03 0,25
Vesi,  Pappilan kaivo 7.11.2018 <0,03 0,02
Vesi,  Viitapuro 7.11.2018 <0,03 0,26
Vesi,  Salmisenpuro 7.11.2018 <0,03 0,45
Vesi,  Tuhkajoki 7.11.2018 <0,03 0,11
Vesi,  Kivipuro 7.11.2018 <0,03 0,48
Vesi,  Pirttipuro 7.11.2018 <0,03 0,05
Vesi,  Talvijoki, Myllykoski 7.11.2018 <0,03 0,11
Vesi,  Talvijoki, yläjuoksu 7.11.2018 <0,03 0,08
Vesi,  Puhdasvesioja, Lumisuo 7.11.2018 <0,03 0,52
Jaa tämä sivu