Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2016

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2016

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Härkärkäpuro 22.11.2016 0,03 1,4
Kortelampi 23.11.2016 0,04 1,7
Haukilampi 22.11.2016 0,05 2
Torrakkopuro 22.11.2016 0,03 1,4
Kärsälampi 22.11.2016 0,03 1,4
Latosuo, läntinen ohitusoja 22.11.2016 <0,03 0,58
Puhdasvesioja 23.11.2016 <0,03 0,75
Kalliojoki 23.11.2016 <0,03 0,23
Latosuo, purkuputki 23.11.2016 0,03 1,3
Lumelanpato, lähtevä 23.11.2016 0,09 3,8
Kipsisakka-allas, lohko 5-6 23.11.2016 0,07 2,8
Avolouhos, pohjoinen avaus 23.11.2016 34,9 1400
Avolouhos, eteläinen avaus 23.11.2016 10,5 420

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Pappilan kaivo 22.11.2016 <0,03 0,02
Salmisen puro 22.11.2016 <0,03 0,32
Viitapuro 22.11.2016 <0,03 0,26
Tuhkajoki 22.11.2016 <0,03 0,16
Lumijoki, silta 22.11.2016 <0,03 0,21
Kivipuro 22.11.2016 <0,03 0,19
Pirttipuro 22.11.2016 <0,03 0,31

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt