Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2012

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2012

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Kaivosalue      
Kipsisakka-allas, lohkot 5–6 28.11.2012 65 2600
Vesi Majavapadon sisäpuolella 28.11.2012 4,5–8,5 180–340
Vesi Urkinpadon ja Majavapadon välillä 28.11.2012 13–108 530–4300
Vesi Kortelammenpadon ja Urkinpadon välillä 28.11.2012 7,5–12 300–470
Avolouhoksen vesi 28.11.2012 25–28 1000–1100
Kuusilampi 28.11.2012 <0,03–0,05 <1–2
Kuusijoki 29.11.2012 <0,03 <1
Puro Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä 27.- 28.11.2012 <0,03 – 0,2 <1–8
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - länsi/pohjoispuoli      
Tuhkajoki 28.11.2012 <0,03 <1
Kalliojärvi 29.11.2012 0,05 2
Viitapuro 28.–29.11.2012 0,3–0,5 11–18
Pappilan kaivovesi 28.11.2012 <0,03 <1
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä 28.11.2012 0,03 1
Kärsälampi, lähtevä vesi 28.11.2012 0,08 3
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli      
Ylä-Lumijärvi 29.11.2012 16 640
Lumijärvi 29.11.2012 <0,03 <1
Lumijoki 29.11.2012 0,05 2
Lumijoki, Lumijärven ja Ylä-Lumijärven välissä 29.11.2012 0,1 4
Puro, Anttosenpuro 29.11.2012 <0,03 <1
Puro, Mäkijärvenpuro 29.11.2012 <0,03 <1

Ylä-Lumijärven vettä lukuun ottamatta veden käytölle ei ole säteilysuojelullista estettä, koska uraanipitoisuudet ovat alle 100 mikrogrammaa litrassa.

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - länsi/pohjoispuoli      
Tuhkajoki 22.11.2012 <0,03 <1
Kaivosalue      
Kuusijoki 22.11.2012 <0,03 <1
Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä 22.11.2012 0,1 5
Puro Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä 22.11.2012 0,2 9
Puro Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä, alempi 22.11.2012 1,1 45
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli      
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste 22.11.2012 0,4 15
Lumijoki, keskimmäinen piste 22.11.2012 0,3 11
Kivijärvi 22.11.2012 <0,03 <1

Näytteenottopaikat (jpg)

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani
(µg/l)
Kuusilammesta ulos juoksutettava vesi* 21.11.2012 <0,03 <1

*Tutkittu vesinäyte edustaa Kuusilammessa varastoitua vettä, jota juoksutetaan kaivosalueelta Kuusijokea pitkin Kalliojokeen ja edelleen Kolmisoppi-järveen.

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Ylä-Lumijärvi, näyte otettu 0,5 m syvyydestä 21.11.2012 12,0 470
Lumijärvi, näyte otettu pinnalta 21.11.2012 <0,03 <1
Lumijärvi, näyte otettu 1,5 m syvyydestä 21.11.2012 6,8 270
Kalliojärvi, näyte otettu 0,5 m syvyydestä 21.11.2012 0,03 1
Kalliojärvi, näyte otettu 1 m syvyydestä 21.11.2012 0,4 17
Viitapuro 21.11.2012 0,2 9
Kärsälampi, lähtevä vesi 21.11.2012 0,03 1
Pappila, kaivovesi 21.11.2012 <0,03 <1

 

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Kivijärvi 20.11.2012 <0,03 <1
Lumijärvi 20.11.2012 <0,03 <1
Lumijoki, keskimmäinen piste 20.11.2012 0,1 4
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste 20.11.2012 0,08 3
Ylä-Lumijärvi, pohjoispuoli 20.11.2012 0,4 16
Ylä-Lumijärvi, eteläpuoli 20.11.2012 0,6 24
Kalliojärvi, pohjoispuoli 20.11.2012 <0,03 <1
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä 20.11.2012 0,4 14

 

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli      
Kalliojärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte 15.11.2012 0,6 24
Kalliojärvi, 3  m syvyydestä otettu näyte 15.11.2012 1,0
40
Kalliojärvi, 4,5 m syvyydestä otettu näyte 15.11.2012 0,2 9
Viitapuro 14.11.2012 0,6 23
Tuhkajoki 15.11.2012 <0,03 <1
Jormasjärvi 14.11.2012 <0,03 <1
Kaivosalue      
Kipsisakka-altaan vesi 15.11.2012 150 - 180 6000–7000
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä 14. - 15.11.2012 0,78 20–30
Kalliojoki 15.11.2012 0,08 3
Kolmisoppi 15.11.2012 <0,03 <1
Rasvalampi 1 15.11.2012 <0,03 <1
Rasvalampi 2 15.11.2012 <0,03 <1
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – eteläpuoli      
Ylä-Lumijärvi 15.11.2012 15 - 17 600–700
Lumijärvi, pinnalta otettu näyte 14. - 15.11.2012 <0,03 <1
Lumijärvi, 1,5 m syvyydestä otettu näyte 14. - 15.11.2012 5,4 220–320
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste 14. - 15.11.2012 0,5 - 1,0 20–40
Lumijoki, keskimmäinen piste 14. - 15.11.2012 0,5 - 1,0 20–40
Lumijoki, Kivijärveä lähin piste 14. - 15.11.2012 0,5 - 1,0 20–40
Kivijärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte 14. - 15.11.2012 <0,03 <1
Kivijärvi, 3 m syvyydestä otettu näyte 15.11.2012 0,15 6
Kivijärvi, 4,5 m syvyydestä otettu näyte 14. - 15.11.2012 0,1 - 0,4 5–20
Kivijoki 15.11.2012 <0,03 <1
Laakajärvi 14.11.2012 <0,03 <1
Iso-Soppi 14.11.2012 <0,03 <1
Joutenjoki 14.11.2012 <0,03 <1

 

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli      
Rengaskaivo, Pappila 13.11.2012 <0,03 <1
Tuhkajoki 13.11.2012 <0,03 <1
Kaivosalue      
Mustalampi 13.11.2012 <0,03 <1
Valkealampi 13.11.2012 <0,03 <1
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä 13.11.2012 1,0–2,5 40–100
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli      
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste 12.11.2012 0,5–0,8 20–30
Lumijoki, keskimmäinen piste 12.11.2012 2–3 80–100
Lumijoki, Kivijärveä lähin piste 12.11.2012 0,5–0,8 20–30
Kivijärvi 12.11.2012 <0,03 <1

Näytteenottopaikat (jpg)

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani
(Bq/l)
Kokonaisuraani
(µg/l)
Kaivosalue – pohjoispuoli      
Pohjoinen vuotopaikka 8.11.2012 127 5100
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä 9.11.2012 5,8 230
Kärsälampi 9.11.2012 0,2 8
Kalliojoki 9.11.2012 <0,03 <1
Kolmisoppi järvi 9.11.2012 <0,03 <1
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - pohjoispuoli      
Tuhkajoki, joen alkupää 9.11.2012 <0,03 <1
Kaivosalue – eteläpuoli      
Eteläinen vuotopaikka 8.11.2012 130 5200
Eteläinen vuotovesi, ohi virtaava puro 9.11.2012 127 5100
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli      
Lumijoki, Ylä-Lumijärven ja Lumijärven väliltä 9.11.2012 1,7 69
Lumijärvi 9.11.2012 <0,03 <1
Lumijoki 9.11.2012 <0,03 <1

 

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani  
(Bq/l)
Kokonaisuraani
 (µg/l)
Kaivosalue - pohjoispuoli      
Kipsisakka-altaan vuotovesi 5.11.2012 172 7000
Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta 6.11.2012 105 4200
Kärsälampi 6.11.2012 0,4 14
Puro Kärsälammen ja Salmisen välissä 5.11.2012 1,1 44
Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä 7.11.2012 3,8 150
Kalliojoki 5.11.2012 0,006 0,2
Kaivosalue - eteläpuoli      
Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta 7.11.2012 100 4000
Kortelampi 7.11.2012 0,04 1
Kaivoksen ulkopuolinen alue      
Ylä-Lumijärvi 7.11.2012 0,8 34
Lumijoki (etelä) 6.11.2012 0,01    0,4

 

Osa määrityksistä on tehty STUKissa radiokemiallisella menetelmällä ja osa teetetty ulkopuolisella akkreditoidulla laboratoriolla.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt