Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2018

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2018

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi, Keskusvedenpuhdistamo, tuleva 14.3.2018 0,30 12
Vesi, Lumelan allas, lähtevä 14.3.2018 0,30 12
Vesi, Kalliojoki 14.3.2018 <0,03 0,22
Vesi, Härkäpuro 14.3.2018 0,11 4,3
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavedet  14.3.2018 0,11 4,6
Vesi, Sivukivialue KL2, kalvovesi 14.3.2018 107 4300
Vesi, Kipsisakka-allas, lähtevä 14.3.2018 0,17 7
Vesi, Latosuo, lähtevä lappo 14.3.2018 <0,03 0,75
Vesi, Valkealampi 1m 13.3.2018 <0,03 0,06
Vesi, Valkealampi 3m 13.3.2018 <0,03 0,03
Vesi, Valkealampi 5m 13.3.2018 <0,03 0,06
Vesi, Salminen 1m 13.3.2018 <0,03 0,07
Vesi, Salminen 3m 13.3.2018 4,5 180
Vesi, Salminen 5m 13.3.2018 6,5 260
Vesi, Salminen 7m 13.3.2018 6,2 250

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani µg/l
Vesi, Lumijoki silta 13.3.2018 <0,03 0,24
Vesi, Pappilan kaivo 13.3.2018 <0,03 0,03
Vesi, Viitapuro 13.3.2018 <0,03 0,23
Vesi, Salmisenpuro 13.3.2018 <0,03 0,51
Vesi, Tuhkajoki 14.3.2018 <0,03 0,15
Vesi, Kivipuro 14.3.2018 <0,03 0,54
Vesi, Pirttipuro 14.3.2018 <0,03 0,06
Vesi, Kalliojärvi 1m 13.3.2018 <0,03 0,45
Vesi, Kalliojärvi 2m 13.3.2018 <0,03 0,52
Vesi, Kalliojärvi 4m 13.3.2018 0,09 3,6

 

Lietenäyte

Näyte Kokonaisuraani Bq/kg kp
kp= kuivapaino
Kokonaisuraani mg/kg kp
kp= kuivapaino
Liete, Keskusvedenpuhdistamo, lähtevä  2,1 83,00